Ga verder naar de inhoud

Waar kunnen wij je mee helpen?

We kiezen voor duurzame oplossingen en niet voor de hype van het moment. We begeleiden onze klanten in alle neutraliteit in het keuzeproces én bieden transparantie over de effectiviteit van de oplossing waarvoor ze kiezen.

Oplossingen op maat

Al een concrete (of iets minder concrete) vraag? 

Een totaal van 12 items werd gevonden.

HR-strategie

Vind de sleutel tot je bedrijfsdoelen.

Rekruteren

Het aantrekken van talent: van publiceren over headhunting tot employer branding.

Selectie

De juiste giraf op jouw ijsberg.

Flexibele per­so­neels­op­los­sin­gen

Tijdelijke ondersteuning, gespecialiseerd talent of flexibele inzet.

Lei­der­schaps­ont­wik­ke­ling

Effectief leiderschap met een integrale aanpak.

Loop­baan­ont­wik­ke­ling

Personeel laten doorstromen of ontwikkelen naar andere functies.

Leren

Aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes om bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling.

Coaching

Bij Poolstok geloven we in coaching als proces: collaboratief, planmatig en resultaatsgericht. Ons aanbod, variërend van individuele begeleiding tot teamcoaching en mentoring, is ontworpen om je gericht te begeleiden naar groei.

Wel­zijns­in­ter­ven­ties

Waarom welzijn een belangrijk HR-thema is: wie zich goed voelt, presteert beter.

Pres­ta­tiema­na­ge­ment en evaluatie

Poolstok leidt je naar de private partner die jou helpt het maximum uit evaluaties te halen.

Belonen

Beloning, meer dan loon alleen.

Uitstroom

Het proces dat leidt tot de formele scheiding van een werknemer van een werkgever na ontslag of door natuurlijk verloop.

P&O-thema’s voor or­ga­ni­sa­ties

Welke strategische en operationele organisatie- en personeelsvraagstukken leven vandaag bij organisaties?

 • Methodieken in consultancy

  Voor een succesvol resultaat kan de focus of methodiek van ondersteuning bij een opdracht doorslaggevend zijn.

 • Evidence-based consultancy

  Hoe zorg je ervoor dat beslissingen altijd onderbouwd zijn door betrouwbaar en kritisch beoordeeld bewijs?

 • Or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling

  Organisatieontwikkeling is een inspanning om de gezondheid, doeltreffendheid en capaciteit van een organisatie systemisch te verbeteren en zo haar strategische doelen te bereiken en waarde te creëren en te leveren aan haar belanghebbenden.

 • Purpose & Strategie

  Samen vormen strategisch management en strategisch HRM de kern van organisatorisch succes in een snel veranderende wereld.

 • Klan­ten­pro­po­si­tie

  Klantenbeleving en een goed uitgewerkt dienstverleningsconcept zijn twee cruciale elementen van een succesvolle strategie.

 • Structuur & bestuur

  De organisatiestructuur omvat de formele hiërarchie, afdelingen en communicatielijnen die de interne structuur vormgeven. Een organogram is een visuele representatie van deze structuur.

 • Processen

  Een goed geoptimaliseerd proces kan risico's verminderen, terwijl risicomanagement kan helpen bij het identificeren van potentiële knelpunten in processen.

 • Human Capital Bridge Model

  Verhoog de impact van HR-beslissingen.