Ga verder naar de inhoud

Evidence-based consultancy

Hoe zorg je ervoor dat beslissingen altijd onderbouwd zijn door betrouwbaar en kritisch beoordeeld bewijs?

Schijn bedriegt: slimme Hans en veilige vliegtuigen

Slimme Hans, een Duits paard uit de 20e eeuw, leek te kunnen rekenen en zelfs lezen. Maar onderzoek toonde aan dat het gewoon reageerde op subtiele signalen van zijn trainer. Abraham Wald uit WOII, verbeterde met contra-intuïtieve inzichten vliegtuigpantsering en redde zo talloze levens. Beide verhalen benadrukken hoe schijn bedriegt en waarom we ons moeten laten leiden door solide, evidence-based inzichten.

Hoe zorg je ervoor dat je niet misleid wordt? Een paar onmisbare basisregels:

 • Gebruik volledige en betrouwbare gegevens

  Niet alle gegevens zijn even waardevol, zo leren we uit het verhaal van Wald. Zorg er dus voor dat jouw be­slis­sin­gen gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen en re­pre­sen­ta­tie­ve steek­proe­ven.

 • Reflecteer kritisch

  Zelfs we­ten­schap­pe­lij­ke kennis kan biased zijn en fouten bevatten. Een kritische beoordeling van alle evidentie is dus steeds essentieel.

 • Praktische relevantie

  Theorie en praktijk lopen niet altijd gelijk. Zorg ervoor dat de inzichten die je gebruikt relevant en toepasbaar zijn in jouw specifieke situatie.

 • Adapteren eerder dan kopiëren

  Het klakkeloos toepassen van bestaande modellen of theorieën is zelden effectief, omdat elke organisatie en situatie uniek is. Een evidence-based aanpak biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar wel waardevolle inzichten en principes die als leidraad kunnen dienen. Hiermee kun je strategieën en in­ter­ven­ties op maat ontwikkelen, die zijn gesneden op maat van de specifieke uitdagingen en kansen van jouw organisatie. Zo waarborg je dat de toegepaste kennis daad­wer­ke­lijk relevant en effectief is in jouw context.

De belofte

Beslissingen genomen onder de spelregels van het evidence-based werken kan tal van voordelen opleveren. Beslissingen worden:

 • Objectiever: Ze worden genomen op basis van feiten en data, en niet vanuit de onderbuik of gebaseerd op ongegronde aannames.
 • Risicobewuster: Met meer zekerheid over de te verwachten uitkomsten en de bijbehorende risico's.
 • Transparanter: Beslissingen gebaseerd op bewijs kunnen makkelijker worden verantwoord en uitgelegd.
 • Flexibeler: Een continue stroom van nieuwe data zorgt ervoor dat je snel kunt inspelen op veranderende omstandigheden en trends.

Conclusie

Zowel Slimme Hans als Abraham Wald leren ons waardevolle lessen over intuïtie en bewijs. Laat je niet misleiden door de schijn van kennis of expertise, en zorg ervoor dat jouw beslissingen altijd geworteld zijn in betrouwbaar, kritisch beoordeeld bewijs. Zo bouw je aan een solide, betrouwbare en succesvolle toekomst voor jouw organisatie.