Ga verder naar de inhoud

P&O-Thema’s

Welke strategische en operationele organisatie- en personeelsvraagstukken leven vandaag bij organisaties?

Overzicht thema's

Methodieken in consultancy

Voor een succesvol resultaat kan de focus of methodiek van ondersteuning bij een opdracht doorslaggevend zijn.

Evidence-based consultancy

Hoe zorg je ervoor dat beslissingen altijd onderbouwd zijn door betrouwbaar en kritisch beoordeeld bewijs?

Or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling

Organisatieontwikkeling is een inspanning om de gezondheid, doeltreffendheid en capaciteit van een organisatie systemisch te verbeteren en zo haar strategische doelen te bereiken en waarde te creëren en te leveren aan haar belanghebbenden.

Purpose & Strategie

Samen vormen strategisch management en strategisch HRM de kern van organisatorisch succes in een snel veranderende wereld.

Klan­ten­pro­po­si­tie

Klantenbeleving en een goed uitgewerkt dienstverleningsconcept zijn twee cruciale elementen van een succesvolle strategie.

Structuur & bestuur

De organisatiestructuur omvat de formele hiërarchie, afdelingen en communicatielijnen die de interne structuur vormgeven. Een organogram is een visuele representatie van deze structuur.

Processen

Een goed geoptimaliseerd proces kan risico's verminderen, terwijl risicomanagement kan helpen bij het identificeren van potentiële knelpunten in processen.

Human Capital Bridge Model

Verhoog de impact van HR-beslissingen.