Ga verder naar de inhoud

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is een inspanning om de gezondheid, doeltreffendheid en capaciteit van een organisatie systemisch te verbeteren en zo haar strategische doelen te bereiken en waarde te creëren en te leveren aan haar belanghebbenden.

Wat is het verschil tussen organisatie-beheersing, or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling en HRM?

 • Or­ga­ni­sa­tie­be­heer­sing

  • Con­ti­nu­ï­teit: managen van een organisatie
  • Efficiënte en effectieve publieke dienst­ver­le­ning op korte termijn, mi­ni­ma­li­se­ring van risico's.
  • Efficiënte en effectieve publieke dienst­ver­le­ning, naleving van wet- en regelgeving, mi­ni­ma­li­se­ring van risico's, trans­pa­ran­tie en ver­ant­woor­ding
 • Or­ga­ni­sa­tie­ont­wik­ke­ling

  • Verandering: verder ontwikkelen van een organisatie
  • Verbetering van dienst­ver­le­ning op lange termijn
  • Verbetering van de kwaliteit van publieke dienst­ver­le­ning, innovatie en efficiëntie, betere afstemming op behoeften en ver­an­de­rin­gen in de samenleving
 • HRM

  • Per­so­neels­be­hoef­ten voldoen
  • Menselijk potentieel van de organisatie maxi­ma­li­se­ren
  • Ontwikkelen van beleid en procedures, het werven en opleiden van personeel, het beheren van compensatie en prestaties, en het beheren van ar­beids­re­la­ties.

Organisatie-advies

Ontdek welke dienstverlening er onder organisatieontwikkeling valt

Purpose & Strategie

Samen vormen strategisch management en strategisch HRM de kern van organisatorisch succes in een snel veranderende wereld.

Klantenpropositie

Klantenbeleving en een goed uitgewerkt dienstverleningsconcept zijn twee cruciale elementen van een succesvolle strategie.

Structuur & bestuur

De organisatiestructuur omvat de formele hiërarchie, afdelingen en communicatielijnen die de interne structuur vormgeven. Een organogram is een visuele representatie van deze structuur.

Samen bekijken hoe we uw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.