Ga verder naar de inhoud

Structuur & bestuur

Organisatieontwikkeling

De organisatiestructuur omvat de formele hiërarchie, afdelingen en communicatielijnen die de interne structuur vormgeven. Een organogram is een visuele representatie van deze structuur, met posities en rapporteringslijnen die het overzichtelijker maken.

Governance betreft het proces en de structuur voor besluitvorming en toezicht binnen een organisatie, terwijl het samenwerkingsmodel de regels en processen omvat die de samenwerking tussen verschillende partijen in een organisatie regelen.

Het businessmodel beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert en vastlegt, terwijl het operationeel model de praktische uitvoering en processen omvat die nodig zijn om het businessmodel te realiseren. Deze elementen samen vormen de kern van de organisatorische en operationele aspecten van een organisatie.

Welke elementen horen onder structuur en bestuur?

En hoe kan Poolstok hierin ondersteunen?

Organisatiestructuur & organogram

Geef de formele structuur en rapporteringsrelaties in je organisatie op een heldere en verhelderende manier weer.

Operating & business models

Maak duidelijk hoe jullie organisatie haar activiteiten organiseert.

Governance & samenwerkingsmodellen

Hoe werken verschillende partijen binnen een organisatie samen?

Samen bekijken hoe we uw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.