Ga verder naar de inhoud

Structuur & bestuur

Je organisatiestructuur omvat de formele hiërarchie, afdelingen en communicatielijnen die je interne structuur vormgeven. Je organogram is een visuele representatie van deze structuur, met posities en rapporteringslijnen die het overzichtelijker maken.

Governance betreft het proces en de structuur voor besluitvorming en toezicht binnen je organisatie, terwijl het samenwerkingsmodel de regels en processen omvat die de samenwerking tussen verschillende partijen in je organisatie regelen.

Het businessmodel beschrijft hoe je organisatie waarde creëert, levert en vastlegt, terwijl het operationeel model de praktische uitvoering en processen omvat die nodig zijn om het businessmodel te realiseren. Deze elementen samen vormen de kern van de organisatorische en operationele aspecten van je organisatie.

Welke elementen horen onder structuur en bestuur?

En hoe kan Poolstok hierin ondersteunen?

Organisatiestructuur & organogram

Geef de formele structuur en rapporteringsrelaties in je organisatie op een heldere en verhelderende manier weer.

Operating & business models

Maak duidelijk hoe jullie organisatie haar activiteiten organiseert.

Governance & samenwerkingsmodellen

Faciliteer een goede samenwerking tussen de partijen in je organisatie.

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.