Ga verder naar de inhoud

Organisatiestructuur & organogram

Geef de formele structuur en rapporteringsrelaties in je organisatie op een heldere en verhelderende manier weer.

Wat is een organisatiestructuur?

Onder ‘organisatiestructuur’ verstaan we de weergave van formele rapporteringsrelaties, inclusief het aantal hiërarchische lagen of niveaus en de ‘span of control’ van managers en verantwoordelijkheden. Die verduidelijkt ook hoe de groepering van individuen binnen afdelingen en van afdelingen binnen de organisatie zich verhoudt. Ook de systemen bedoeld voor effectieve communicatie, coördinatie en integratie van acties en inspanningen over de afdelingen heen, kunnen daarin zijn opgenomen.

Wat is een organogram?

Onder ‘organogram’ verstaan we de visuele weergave van de belangrijkste activiteiten en processen in je organisatie. Het organogram toont de posities, hoe die zijn gegroepeerd en welke de rapporteringslijnen zijn.

Wat kan je verwachten?

  • Or­ga­ni­sa­tie­mo­del, be­drijfs­struc­tuur en be­drijfs­hi­ë­rar­chie

  • Ma­na­ge­ment­struc­tuur

  • Or­ga­ni­sa­tie­sche­ma

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.