Ga verder naar de inhoud

Poolstok als P&O-partner

Poolstok verbindt P&O-behoeften van de publieke sector met kwalitatieve HR-oplossingen en organisatieadvies uit de private markt.

Poolstok ontzorgt publieke en non-profitorganisaties bij de invulling en uitvoering van hun P&O-beleid door waardevolle publiek-private samenwerkingen te faciliteren. Als unieke opdrachtencentrale staan we garant voor persoonlijk en eerlijk advies, een breed en flexibel dienstverleningsaanbod en marktconforme tarieven. Samen met ons netwerk van zorgvuldig geselecteerde partners bieden we een kwalitatieve oplossing voor jouw P&O-vraagstuk.

Onze meerwaarde

  • Breed dienst­ver­le­nings­aan­bod

  • Snel, flexibel en op maat

  • Persoonlijk en eerlijk advies

  • Zorgvuldig ge­se­lec­teer­de partners

  • Markt­con­for­me tarieven

  • Zonder zorgen

  • Ex­per­ti­se­cen­trum

Breed dienstverleningsaanbod

Poolstok biedt HR-oplossingen aan uit de volledige employee lifecycle en biedt evenveel diversiteit in het aanbod aan organisatiezijde: van consultancy rond een organisatiestructuur tot omgevingsanalyses naar procesbeschrijvingen. Ons dienstverleningsaanbod is maximaal afgestemd op de diverse P&O-noden van onze klanten, marktevoluties, maatschappelijke tendenzen en evidence based kwaliteit. We blijven trouw aan onze expertisedomeinen: om die reden bieden we geen activiteiten aan rond loonadministratie, Human Resource Information Systems en de verplichte taken van externe preventiediensten.

Waar kunnen wij je mee helpen?

Snel, flexibel en op maat

Dringend op zoek naar een uitzendkracht? Snel een assessmentkantoor inschakelen voor jouw witte raaf? Nood aan consultancy om orde te scheppen in de projectchaos? De wetgeving overheidsopdrachten is niet meteen gekend voor zijn snelheid en efficiëntie. Gelukkig zijn de raamovereenkomsten van Poolstok onmiddellijk inzetbaar voor haar klanten. Zo kunnen we, samen met ons netwerk van private partners, snel een antwoord formuleren op dringende P&O-behoeften. Niet alleen snel, maar ook flexibel. Bij Poolstok heb je de vrijheid om te kiezen voor de ondersteuning die je nodig hebt. Of het nu gaat om de uitbesteding van een volledig traject of een specifiek onderdeel ervan.

Persoonlijk en eerlijk advies

De sterkte van Poolstok? Onze klanten en partners kennen. Zo geven we invulling aan P&O-vraagstukken en maken we de juiste match met een oplossing én private partner. De context en ambities van organisaties zijn immers bepalend in het keuzeproces. Elke oplossing verschilt, geen enkele begeleiding is identiek. Jouw accountmanager ondersteunt je bij het helder krijgen van de opdrachtvraag, geeft inzicht in het aanbod en is transparant over de werkzaamheid en kostprijs van de diverse oplossingen. Eerlijk en gratis advies, ook wanneer dit niet tot een opdracht leidt.

Zorgvuldig geselecteerde partners

Poolstok neemt haar kerntaak, het selectieproces van private P&O-partners via overheidsopdrachten, ernstig. In een (wetenschappelijk) vooronderzoek binnen het domein zoeken we antwoorden op volgende vragen: wat werkt wel, wat niet, welk bewijs is hiervoor beschikbaar en wat weten we (nog) niet? In de overheidsopdracht stellen we dezelfde vragen aan de aanbieders van P&O-oplossingen om zo te komen tot een bewezen en gespecialiseerd aanbod. We zoeken dit bewijs zorgvuldig en diepgaand: in referentiedata, in de wetenschappelijke literatuur en in processen rond kwaliteit en tevredenheid. Zo kan Poolstok vertrouwen in de kwaliteit en expertise van haar private partners.

Marktconforme tarieven

Overheidsmiddelen van onze klanten besteden we zorgvuldig. Niet alleen aan oplossingen die werken, maar ook aan oplossingen met marktconforme tarieven in relatie tot kwaliteit. Door onze schaalgrootte kunnen we wegen op tarieven. Europese mededingingsprocedures met onderhandelingen, die we meermaals voeren om tot het beste resultaat te komen, zijn hierin een krachtig instrument. Alleen budgetoplossingen in portefeuille? Neen, hogere tarieven kunnen, maar alleen als hier een aangetoonde, hogere kwaliteit tegenover staat. Poolstok onderhandelt kortingen met haar toekomstige partners, onze werkingsmiddelen. Wat we niet gebruiken, vloeit terug naar onze klanten in de vorm van een ristorno.

Lees hier meer over de ristorno.

Zonder zorgen

Als opdrachtencentrale staan we garant voor kwalitatieve, innovatieve overheidsopdrachten conform de wetgeving overheidsopdrachten. Poolstok zorgt niet alleen voor een correcte gunning van de overheidsopdracht, maar als aanbestedende overheid ook van de deelopdracht. Zo kunnen klanten zonder zorgen met Poolstok én onze private partners samenwerken.

Past jouw P&O-vraagstuk binnen de raamovereenkomsten van Poolstok? Waarschijnlijk wel. Een check bij je accountmanager geeft snel duidelijkheid en zo volgen we de spelregels.

Expertisecentrum

Zowel tijdens de overheidsopdracht als in de concrete samenwerking met klanten en partners, verwerft Poolstok kennis en expertise: uit data, wetenschappelijke literatuur, praktische ervaringen,... Deze expertise delen we open met de brede sector via thematische Poolstok communities of het ontwikkelen van kompassen die inzicht geven in de effectiviteit van modellen, methodieken en tools. Samen gaan we voor een sterkere sector!

Poolstok in cijfers

Met 30 medewerkers, 60 private partners, brengen we jaarlijks gemiddeld 5000 P&O-opdrachten bij meer dan 650 klanten tot een succesvol einde. Goed voor een omzet van 40 miljoen euro en 1 miljoen euro aan ristorno's.