Ga verder naar de inhoud

Ristorno's

Aan de vennoten van Poolstok kan een ristorno worden toegekend.

Poolstok biedt, via de door haar afgesloten raamovereenkomsten met private partners, de beste prijs-kwaliteitverhouding aan haar klanten. Op de overeengekomen tarieven in de raamovereenkomst bedingt Poolstok basis- en volumekortingen, als vergoeding voor de gecentraliseerde aankoopactiviteiten en de aanvullende diensten die Poolstok als aankoopcentrale biedt. Poolstok gebruikt deze kortingen om in de eigen werkingskosten te voorzien.

Maar, Poolstok voorziet ook in ristorno's. Wat we niet gebruiken als werkingsmiddelen, vloeit via een ristorno terug naar onze vennoten die gebruik hebben gemaakt van onze dienstverleningen, i.f.v. de gegeneerde omzet. Het is de Raad van Bestuur van Poolstok die jaarlijks beslist (eind boekjaar) over het al dan niet toekennen van ristorno's en over de hoogte van het toe te kennen bedrag. Enkel klanten die tijdig betalen kunnen aanspraak maken op de ristorno.

Poolstok kan deze voordelen enkel realiseren door het vertrouwen dat onze vennoten in ons stellen.