Ga verder naar de inhoud

HR Kompas

Het HR Kompas werkt voor HR en ondersteunt lokale & provinciale besturen bij het ontwikkelen van hun HR-beleid.

Het HR Kompas is ontstaan uit een samenwerking tussen Poolstok en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). Voor het doorlinken naar de correcte juridische informatie deden we beroep op het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Ben je al vertrouwd met het HR Kompas en ben je op zoek naar de HR-meting? Klik dan meteen door naar Poolhoogte.

Doel en structuur

Het HR Kompas heeft als doel publieke organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun HR-beleid. Het biedt handvaten langs zes haltes, elk met hun eigen thema’s: strategie, aanwerven, verlonen, ontwikkelen, opvolgen en uitzwaaien. Onder elke halte bevinden zich drie kenniskoffers:

 • Kennis vinden: hier ligt de nadruk op regelgeving, toelichting en voorbeelden. Dit is de plek waar je op zoek gaat naar juridische informatie en passende sjablonen voor jouw praktijk, met minimale inzet van tijd, kennis en competenties.
 • Kennis delen: hier draait alles om inspiratie en prak­tijk­ca­ses. Je vindt prak­tijk­voor­beel­den, hand­lei­din­gen, pro­ces­be­schrij­vin­gen en mo­del­do­cu­men­ten die je kan aanpassen aan jouw context, met beperkte investering van je eigen middelen. Ook vind je hier een forum voor ken­nis­de­ling.
 • Kennis bouwen: Deze invalshoek richt zich op visie, theorieën en methodieken. Je vindt hier informatie uit we­ten­schap­pe­lijk onderzoek, the­o­re­ti­sche concepten en me­tho­do­lo­gie­ën om zelf te bouwen aan jouw HR-beleid.

Toelichting

Een kompas geeft mogelijke richtingen aan. De keuze van halte en kenniskoffer is afhankelijk van de capaciteit van de organisatie, de aanwezige competenties, beschikbare middelen en de prioriteit van het thema voor jouw organisatie. Het is cruciaal om beslissingen te maken die in lijn zijn met je bredere HR- en organisatiedoelstellingen. Het HR-kompas geeft daarbij richting aan, maar formuleert nog geen hapklare antwoorden op de vragen van jouw organisatie.

 • De halte ‘strategie’ bespreekt hoe je HR inwerkt in de strategie en doelen van de organisatie. Het benadrukt het belang van strategisch HR-beleid, sta­ke­hol­der­ma­na­ge­ment en geeft handvaten voor het vergroten van de impact van HR.
 • De halte 'aanwerven' biedt je inzichten in hoe je werknemers goed aantrekt en verwelkomt in de organisatie. Je kan er mee aan de slag voor het rekruteren, selecteren en onboarden van nieuwe collega's. En je leert bouwen aan jouw employer branding.
 • In de halte 'verlonen' ga je aan de slag met het eerlijk en recht­vaar­dig belonen van medewerkers. Hieronder vallen de thema’s salaris, func­tie­clas­si­fi­ca­tie, al­ter­na­tie­ve verloning (ca­fe­ta­ria­plan) en het waarderen van ervaring en prestaties.
 • De halte 'ontwikkelen': hier ga je aan de slag met de groei van medewerkers. Onder deze halte worden leren & ont­wik­ke­ling en evaluatie & pres­ta­tiema­na­ge­ment besproken.
 • In de halte 'opvolgen' werk je aan het contact houden met medewerkers tijdens hun te­werk­stel­ling binnen jouw organisatie. Je gaat aan het werk met thema’s als retentie, afwezigheid, leiderschap en flexibel werken.
 • De halte 'uitzwaaien', hier ga je aan de slag met een goed afscheid van medewerkers.

Samen bouwen we aan een sterker en effectiever HR-landschap voor de toekomst.

Poolhoogte: hulpmiddel om jouw HR-beleid uit te werken

Poolhoogte is ontworpen om inzicht te verkrijgen in de huidige stand van zaken van verschillende HR-thema’s binnen jouw organisatie. Het zal je geen hapklare antwoorden geven, maar wel aan het denken zetten. Door de maturiteit en prioriteit van elk thema te beoordelen kan je:

 • begrijpen welke praktijken goed ontwikkeld zijn en welke nog verbetering behoeven;
 • begrijpen over welke thema’s onenigheid bestaat in de organisatie;
 • een gesprek starten om het HR-beleid strategisch te plannen;
 • middelen optimaal inzetten.

Het HR Kompas is een gezamenlijk initiatief van