Ga verder naar de inhoud

HR Kompas

Nog even geduld... Het HR kompas wordt begin volgend jaar gelanceerd. De theoretische basis van het HR-kompas ligt klaar en we vullen het platform nu verder met jullie waardevolle praktijkervaring en expertise.

Doel en structuur

Het HR Kompas heeft als doel publieke organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun HR beleid. Het biedt handvaten langs zes haltes, elk met hun eigen thema’s: strategie, aanwerven, verlonen, ontwikkelen, opvolgen en uitzwaaien. Onder elke halte bevinden zich drie kenniskoffers:

 • Kennis vinden: hier ligt de nadruk op regelgeving, toelichting en voorbeelden. Dit is de plek waar je op zoek gaat naar juridische informatie en passende sjablonen voor jouw praktijk, met minimale inzet van tijd, kennis en competenties.
 • Kennis delen: hier draait alles om inspiratie en praktijkcases. Je vindt hier praktijkvoorbeelden, handleidingen, procesbeschrijvingen en modeldocumenten die je kunt aanpassen aan jouw context, met beperkte investering van je eigen middelen.
 • Kennis bouwen: deze kenniskoffer richt zich op visie, theorieën en methodieken. Je kunt hier informatie vinden uit wetenschappelijk onderzoek, theoretische concepten en methodologieën om zelf te bouwen aan jouw HR-beleid, op basis van een projectplan met mijlpalen, succesfactoren en risicobeheer, met inzet van je eigen middelen (tijd, kennis en competenties).

Toelichting

Een kompas geeft mogelijke richtingen aan. De keuze van halte en kenniskoffer is afhankelijk van de capaciteit van de organisatie, de aanwezige competenties, beschikbare middelen en de prioriteit van het thema voor jouw organisatie. Het is cruciaal om beslissingen te maken die in lijn zijn met je bredere HR- en organisatiedoelstellingen. Het HR-kompas geeft daarbij richting aan, maar formuleert nog geen hapklare antwoorden op de vragen van jouw organisatie.

 • De halte ‘strategie’ bespreekt hoe je HR inwerkt in de strategie en doelen van de organisatie. Het benadrukt het belang van strategisch HR beleid, stakeholdermanagement en geeft handvaten voor het vergroten van de impact van HR.
  Hier vind je ook de HR-scan, een zelfevaluatietool waarin je 23 HR thema’s beoordeelt op hun maturiteit en prioriteit. De scan biedt inzicht in onderlinge relaties en helpt bij het uitstippelen van beleid.
 • De halte 'aanwerven' biedt je inzichten in hoe je werknemers goed aantrekt en verwelkomt in de organisatie. Het behandelt rekrutering, selectie, onboarding en employer branding.
 • In de halte 'verlonen' vind je informatie over hoe je werknemers eerlijk en rechtvaardig beloont voor hun werk. Hieronder vallen de thema’s salaris, functieclassificatie, alternatieve verloning (cafetariaplan) en het waarderen van ervaring en prestaties.
 • De halte 'ontwikkelen' bespreekt hoe je de groei van werknemers kan ondersteunen. Onder deze halte worden leren & ontwikkeling en evaluatie & prestatiemanagement besproken.
 • De halte 'opvolgen' gaat over hoe je contact houdt met de werknemers tijdens hun tewerkstelling binnen de organisatie. Zo behandelt het thema’s als retentie, afwezigheid, leiderschap en flexibel werken.
 • De halte, 'uitzwaaien', behandelt de verschillende uitstapmogelijkheden van medewerkers en outplacement.

Samen bouwen we aan een sterker en effectiever HR-landschap voor de toekomst.