Ga verder naar de inhoud

Waar helpt Poolhoogte je mee?

Poolhoogte is een HR-scan die inzicht geeft in de huidige stand van zaken van de belangrijkste HR-thema's binnen jouw organisatie. Je leert er wat de HR-prioriteiten zijn volgens jou (en je collega's) en hoe klaar de organisatie is om met die prioriteiten aan de slag te gaan (maturiteit). Poolhoogte is gebaseerd op zelfbeschrijving en geeft dus geen pasklare antwoorden. Het zet je wel aan het denken en start een dialoog. We raden de inzet van Poolhoogte aan in de analysefase van het bepalen van je HR-strategie.

Door de maturiteit en prioriteit van elk thema te beoordelen kan je:

 • Begrijpen welke HR-thema's goed ontwikkeld zijn en welke nog verbetering behoeven;
 • Begrijpen over welke HR-thema’s onenigheid bestaat in de organisatie;
 • Begrijpen over welke HR-thema’s er eensgezindheid bestaat in de organisatie;
 • Een gesprek starten om het HR-beleid strategisch te plannen.

Wat bedoelen we met prioriteit?

Prioriteit verwijst naar het belang en de urgentie die een organisatie toekent aan een specifiek HR-thema. Een hoge prioriteit betekent dat er onmiddellijke aandacht en middelen aan (moeten) worden besteed, terwijl een lage prioriteit aangeeft dat het minder centraal staat.

Wat bedoelen we met maturiteit?

Maturiteit verwijst naar de ‘volwassenheid’ en effectiviteit van een specifiek HR-thema binnen jouw organisatie. Een hoge maturiteit betekent dat HR-praktijken goed ontwikkeld en effectief zijn. Een lage maturiteit geeft aan dat er ruimte is voor verbetering in de HR-benaderingen van de organisatie.

Hoe gebruik je Poolhoogte?

 • Lees de handleiding.

 • Duid een beheerder aan die de organisatie registreert.

 • De beheerder registreert de betrokken medewerkers.

 • De medewerkers vullen de vragenlijst in. Klik op het einde zeker op 'indienen'.

 • De beheerder kan het groeps­rap­port in Poolhoogte raadplegen. Deze ge­a­no­ni­mi­seer­de resultaten geven je inzicht om je HR-beleid en -strategie te op­ti­ma­li­se­ren.

Tips bij het inzetten van Poolhoogte

 • Bepaal wie je betrekt:
  • Kies je beheerder: de beheerder krijgt administratierechten, registreert de medewerkers van de respondentengroep en heeft inzicht in de groepsrapportage.
  • Kies je respondenten: bepaal welke medewerkers de vragenlijst invullen. Kies medewerkers met zicht op de HR-praktijken in je organisatie.
 • Zorg ervoor dat betrokken medewerkers inzicht hebben in de doelstelling en gebruik van Poolhoogte;
 • Organiseer een groepsgesprek onder relevante medewerkers en kies indien gewenst een facilitator voor het gesprek.
 • Bekijk de groepsresultaten kritisch, onderzoek de verschillende standpunten en bepaal de prioritaire HR-werven als basis voor een toekomstig HR-beleid.

Meer informatie over hoe je Poolhoogte gebruikt, vind je via onderstaande knop.