Ga verder naar de inhoud

Word jij ook graag partner?

We werken samen met meer dan 60 partners binnen P&O, elk expert in hun domein, om tot een optimale oplossing voor elk P&O-vraagstuk te komen. Zo tillen we het P&O-beleid van onze klanten samen naar een hoger niveau. Niet alleen onze klanten, ook onze private partners maken ons sterker. En wij hen. We helpen hen data te verzamelen, nemen het voortouw in co-projecten met andere partners en bieden ondersteuning bij productontwikkeling.

Wie zijn de partners van Poolstok?

De partners van Poolstok zijn sterk verschillend: van ‘the big four’ tot netwerken van freelancers en kmo’s, van generalisten die verschillende specialisaties beheersen, over overtuigde nichespelers, tot public sectorspecialisten. Zowel organisaties die zich op de markt profileren als prijsbreker tot high-end spelers behoren tot het partnernetwerk van Poolstok. We streven naar diversiteit in aanbod, aanpak en focus om tegemoet te komen aan de diversiteit aan klantenvragen en -contexten. Toch hebben de Poolstok-partners ook een gemeenschappelijk kenmerk: ze zijn allen kwaliteitsspelers geëngageerd om het verschil te maken voor de publieke sector.

Partner worden?

Poolstok respecteert de wetgeving overheidsopdrachten. Dit betekent dat we raamcontracten afsluiten met private spelers op basis van zorgvuldig uitgevoerde overheidsopdrachten. Daartoe publiceren we regelmatig aankondigingen via het Bulletin der Aanbestedingen en/of het Europees Publicatieblad.

Op het e-procuremenplatform kan je je aanmelden om meldingen te ontvangen bij publicatie van een nieuwe overheidsopdracht door Poolstok.

In een overheidsopdracht doorloop je een diepgaand en intensief proces. Hieronder lichten we de voornaamste stappen toe.

Meer informatie over overheidsopdrachten kan je terugvinden op de website van de federale overheid.

Verloop van onze over­heids­op­drach­ten

 • Se­lec­tie­lei­draad

  Als onderneming kan je na het publiceren van de se­lec­tie­lei­draad een aanvraag tot deelneming indienen. Na de uiterste in­die­ning­da­tum beoordeelt Poolstok de ingediende dossiers op basis van de uit­slui­tings­cri­te­ria en de technische be­roeps­be­kwaam­heid. De ge­se­lec­teer­de on­der­ne­min­gen kunnen een offerte indienen in de volgende fase.

 • Bestek

  Poolstok publiceert het bestek. Hierop kan je een offerte indienen. Na de uiterste in­die­ning­da­tum beoordeelt Poolstok de ingediende dossiers op basis van de gun­nings­cri­te­ria zoals bepaald in het bestek. 

 • On­der­han­de­lin­gen en finale offerte

  In eventuele on­der­han­de­lin­gen wordt de offerte besproken en kunnen er aan­pas­sin­gen gevraagd worden.

 • Gunning

  Als de finale offertes binnen zijn, worden deze definitief beoordeeld. Na goedkeuring op de Raad van Bestuur van Poolstok wordt de opdracht gegund aan de ge­se­lec­teer­de on­der­ne­min­gen. De sa­men­wer­king kan starten na een standstill-periode van tien dagen.

Waarom samenwerken met Poolstok?

Niet alleen onze klanten, ook onze private partners maken ons sterker. En wij hen. Na een grondig selectieproces, wachten jou volgende voordelen als Poolstok-partner:

 • We koppelen de data-inzichten uit de overheidsopdracht terug en geven inzicht in je expertiseprofiel in vergelijking met de markt;
 • Je krijgt van ons een screening van de door jou ingezette modellen, methodieken en tools gestoeld op wetenschappelijke onderbouw;
 • Je krijgt toegang tot een netwerk van +650 publieke en non-profitorganisaties binnen de mogelijkheden van de raamovereenkomst en het regelgevend kader;
 • De communicatie en marketing van Poolstok doet een deel van het verkoopproces voor jou;
 • Gedaan met herhaalde aanbestedingen, in de plaats is er één centrale overeenkomst. Dit betekent een vermindering van jouw administratieve last;
 • Je mag uitgaan van concurrentiële, maar billijke tarieven. De overheidsopdrachten van Poolstok zijn gericht op de beste totaalprijs in functie van de kwaliteit, niet op de laagste prijs;
 • Er is ruimte voor dialoog rond tevredenheidsscores, evidence based kwaliteit van ingezette methodologie en feedback van klanten;
 • Je mag rekenen op ondersteuning en bemiddeling bij geschillen met klanten;
 • Je bent zeker van een vlotte betaling van facturen door Poolstok. Poolstok factureert op haar beurt aan de klant;
 • Je krijgt toegang tot de Poolstok community en de instrumenten die Poolstok ontwikkelt.

Poolstok kondigt nieuwe overheidsopdrachten aan in haar nieuwsbrieven. Schrijf je hieronder in en mis geen enkele overheidsopdracht.