Ga verder naar de inhoud

Welzijnsinterventies

Waarom welzijn een belangrijk HR-thema is: wie zich goed voelt, presteert beter.

Gelukkige mensen presteren beter. Zijn er daarentegen spanningen binnen een team, kreeg een loketmedewerker te maken met agressie, vinden telewerkers het moeilijk om te deconnecteren of weet je als leidinggevende niet hoe om te gaan met een dalende veerkracht in je team? Het doet allemaal af aan het welbevinden. Mensen kunnen daardoor onderpresteren, uitvallen, te kampen krijgen met een burn-out. Welzijnsissues zetten de goede werking van een organisatie onder druk. De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk biedt hier ondersteunende activiteiten, maar soms volstaan die niet of heb je nood aan een nieuw perspectief. Dan kan Poolstok je verder helpen.

Wij screenden voor jou (aanbieders van) verschillende welzijnsprogramma’s met als resultaat een selectie van hooggespecialiseerde partners binnen het domein. Welk welzijnsprogramma past bij jouw organisatie?

Ver­schil­len­de wel­zijns­pro­gram­ma’s

 • Wel­zijns­on­der­zoek

 • Wel­zijns­be­leid

 • Ge­ïn­te­greer­de aanpak inzake welzijn

 • Employee Assistance Programs (EAP)

Welzijnsonderzoek

Bij Poolstok zijn we overtuigd: alles start met data. Een belangrijke bron van informatie om de meest geschikte interventie(s) uit te voeren, is welzijnsonderzoek. Welzijnsdata helpen organisaties om welzijnsthema’s te diagnosticeren en de effecten van initiatieven te meten. Op basis van diverse welzijnsvariabelen wordt kwalitatief en/of kwantitatief input verzameld met als doel een actieplan op te stellen en/of de juiste acties te ondernemen om het welzijn zoveel mogelijk te bevorderen.

Het ontwikkelen van een welzijnsbevraging of het uitvoeren van een psychosociale risicoanalyse zijn voorbeelden van activiteiten waarbij Poolstok jouw organisatie kan ondersteunen.

Welzijnscoaching, -begeleiding en -opleiding

Welzijnscoaching en –opleiding betekent het organiseren van een moment waarbij kennis wordt verkregen, de deelnemers vaardigheden onder de knie krijgen en competenties worden bevorderd, startend vanuit een welzijnsthema zoals stress, trauma, assertiviteit, agressie... De hoofddoelstelling van deze coaching of opleiding is telkens het bevorderen van het psychosociale en/of fysieke welzijn.

Voorbeelden van welzijnscoaching en -opleiding:

 • Veerkrachtgerichte training
 • Reïntegratietrajecten: onderzoeken welke mogelijkheden er zijn rond aangepast of ander werk voor een werknemer na een periode van ziekte of ongeval of andere gezondheidsthema’s
 • Bemiddelingstrajecten
 • Leiderschapstraining gericht op psychosociaal welzijn
 • Interventies op niveau van het team gericht op het psychosociale en/of fysieke welzijn
 • Vaardigheidstraining bvb. communicatietraining, assertiviteitstraining, conflicthantering, timemanagement, stressmanagement...
 • Welzijnsinterventies gericht op bv. lichaamsbeweging, slaaphygiëne, voedingsgewoontes...

Welzijnsbeleid: laat je inspireren of ondersteunen

Om het welzijn van medewerkers in een organisatie te bevorderen, is een welzijnsbeleid cruciaal. Werkgevers ontwikkelen binnen hun organisatie een welzijnsbeleid dat welzijnsdoelen bepaalt en de manier waarop ze worden bereikt. Deze doelen vertalen zich in concrete acties die in de organisatie worden uitgevoerd en regelmatig worden geëvalueerd om risico's voor het welzijn van medewerkers te minimaliseren. Onze partners denken graag met je mee of werken het voor je uit!

Employee Assistance Programs (EAP)

Employee assistance programs overstijgen de verschillende vormen van interventies. Dit is een laagdrempelig ondersteuningsprogramma dat aan werknemers vertrouwelijke hulp en ondersteuning biedt voor professionele en bij uitbreiding persoonlijke problemen (via telefoon, videocall of persoonlijke consultaties). Dit programma omvat minimaal psychosociale ondersteuning, maar kan uitgebreid worden:

 • Persoonlijke problemen, zoals stress, angst, depressie, verslaving, relatieproblemen en rouwverwerking.
 • Werkgerelateerde problemen, zoals conflicten op de werkplek, burn-out, prestatieproblemen en loopbaanbegeleiding.
 • Juridische en financiële kwesties, waaronder juridisch advies, schuldenbeheer en hulp bij financiële planning.

Kostprijs? Je betaalt een vast bedrag per maand voor elke werknemer die toegang heeft tot het EAP, ongeacht of ze er daadwerkelijk gebruik van maken. Dit helpt om de kosten voorspelbaar en beheersbaar te houden, ongeacht de mate van gebruik. De kostprijs is afhankelijk van het aantal medewerkers dat je erop wil aansluiten en de gekozen opties. Vraag meer advies aan je accountmanager.

Enkele tips

 • De per­so­neels­dienst is niet het exclusieve kanaal om wel­zijnsis­sues te detecteren. Soms is bij­voor­beeld een diensthoofd beter op de hoogte. Leg dus zeker ook daar je oor te luisteren.

 • Wel­zijns­pro­gram­ma's werken maar als de volledige organisatie overtuigd is van het nut ervan. Neem ze dus mee in je stra­te­gi­sche HR-plan en betrek jouw directie.

 • Welzijn is een bij uitstek gevoelig want persoonlijk thema. Daarom boekt een derde, neutrale partij soms meer resultaat dan jouw eigen HR.

 • Welzijn wordt een almaar be­lang­rij­ker HR-thema, waarvan de uitdagingen continu evolueren in een snel ver­an­de­ren­de wereld. Poolstok volgt het op de voet en verwacht dat ook van haar partners.

 • Welzijn is een trans­ver­saal HR-thema. Denk dus aan de impact bij andere HR-praktijken.

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.