Ga verder naar de inhoud

Wat is loopbaanontwikkeling

We verwijzen met loopbaanontwikkeling naar de actieve inzet van beleid en activiteiten door een organisatie om personeel te laten doorstromen of ontwikkelen naar andere functies. Dit kan gaan over promotie, demotie, overplaatsing, successieplanning of aangepast werk. Poolstok biedt verschillende oplossingen aan die jouw loopbaanontwikkeling actief ondersteunen.

Loop­baan­be­ge­lei­ding: schakel een loop­baan­coach in

Loopbaanbegeleiding, ook wel loopbaanadvies of loopbaancoaching genoemd, biedt actieve hulp aan medewerkers bij het nemen van beslissingen over en het plannen van hun loopbaan. Een interne of externe HR-professional helpt de medewerker om inzicht te krijgen in de eigen vaardigheden, interesses, persoonlijkheid en waarden, zodat deze weloverwogen loopbaan- en studiekeuzes kan maken. Een persoonlijk gedefinieerd doel vormt doorgaans ook een deel van de aanpak. Een loopbaanprogramma gebruikt diverse leervormen: individuele contactmomenten met een persoonlijke loopbaancoach, zelfreflectie, interactieve groepssessies, e-learning via het loopbaanplatform, en meer.

Dit multidisciplinair veld vertoont raakvlakken met andere vormen van begeleiding zoals leren & coachen, maar eveneens met outplacementbegeleiding waar gelijkaardige methodieken worden ingezet.


Instrumenten: versterk loopbaanbegeleiding met kwalitatieve instrumenten

Gebruik instrumenten die een valide en betrouwbaar inzicht geven in persoonlijkheid, interesses en waarden om je loopbaanbegeleiding te versterken. Persoonlijkheidsvragenlijsten gebaseerd op het big five-model of HEXACO zijn hiervoor geschikt. Deze modellen beschrijven de positie van een medewerker op een aantal persoonlijkheidstrekken die relevant zijn voor de werkcontext, zoals Emotionele stabiliteit, Extraversie, Openheid voor ervaringen, Altruïsme en Consciëntieusheid. Ook het meten van (inter)persoonlijke waarden geeft inzicht in de aanpasbaarheid van een persoon aan een functie of organisatiecultuur.

Heb je interesse in deze instrumenten? Koop via Poolstok licenties aan of neem per instrument af. Waak over een correcte interpretatie van de testresultaten. Het certificeren van je interne loopbaanbegeleiders behoort ook tot de mogelijkheden.


Development centers: breng de brede ca­pa­ci­tei­ten van medewerkers in kaart of focus op één specifieke vaardigheid, zoals leiderschap

De focus ligt op het meten van competenties en het formuleren van ontwikkeladviezen. In een development center nemen medewerkers actief deel aan een reeks oefeningen (zoals simulaties, groepsdiscussies, en praktische taken) ontworpen om hun vaardigheden en competenties te evalueren en te ontwikkelen. Feedback en ontwikkelingsadviezen vormen een cruciaal onderdeel van het development center-proces.

Als we over development centers spreken, denken we aan begrippen zoals ‘talent’ en ‘potentieel’. Wees waakzaam bij nauwkeurige "voorspellingen" over toekomstig potentieel of talent, want er is geen wetenschappelijke consensus over wat deze begrippen inhouden.

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.