Ga verder naar de inhoud

Wat is prestatiemanagement?

Prestatiemanagement stemt de prestaties van individuen en teams af op de strategische doelen van de organisatie. Het is een continue leidraad voor leiders om medewerkers zowel individueel als collectief gericht te sturen door een link te creëren tussen waar de organisatie naartoe wil en wat de medewerker daartoe bijdraagt. Via het prestatiemanagementsysteem worden functieverantwoordelijkheden, prioriteiten, prestatieverwachtingen en ontwikkelingsplanning gecommuniceerd en verduidelijkt naar de werknemer. Tijdens de meer informele functioneringsgesprekken kan een werknemer vrij spreken over wat er lastig is en wat er naar de toekomst toe beter kan.

Prestatiemanagement volgens de (wetenschappelijke) regels van de kunst? Onze partner analyseert jouw beleid rond prestatiemanagement en wijst je de weg naar een effectievere invulling.

Wat is evaluatie?

Evaluatie is een formele en systematische beoordeling van de sterke en zwakke punten van een medewerker, die bewust, gepland en zo objectief mogelijk plaatsvindt.

Evalueer je topmanagement objectief en onafhankelijk

Het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken wordt idealiter intern opgenomen door de rechtstreeks leidinggevende. Om die reden focust Poolstok in haar dienstverlening niet daarop, maar op het evalueren van topambtenaren, leidinggevenden en kaderleden, waarbij de partners van Poolstok ondersteuning bieden.

  • Vind je ook dat evaluaties kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van effectief leiderschap?
  • Wil je dat jouw evaluaties juridisch correct worden uitgerold dankzij een expert met inzicht in de regelgeving én de context?
  • Wil je het maximum halen uit een 360°-feedback , d.w.z. met de juiste communicatie en doelstelling, met een correcte samenstelling van respondenten, garantie op anonimiteit…?
  • Wil je zeker zijn dat de betrokkenen bij een evaluatie dezelfde taal spreken, waardoor misverstanden worden vermeden?

Poolstok leidt je naar de juiste private partner.

Poolstok leidt je naar de private partner die jou helpt het maximum uit evaluaties te halen:

  • Onze private partners hebben inzicht in de com­plexi­teit en uitdagingen van de publieke sector.

  • Mét een bijzondere expertise in lokale besturen en de specifieke regelgeving rond evaluaties van decretale graden. 

  • En eigen in­stru­men­ten om feedback te struc­tu­re­ren, verzamelen en analyseren.

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.