Ga verder naar de inhoud

Flexibele personeelsoplossingen

Flexibele arbeid kent verschillende vormen, elk met de eigen unieke voordelen. Bij Poolstok streven we ernaar om voor elke behoefte een passende oplossing te bieden, of je organisatie nu tijdelijke ondersteuning, gespecialiseerd talent of flexibele inzet nodig heeft.

Uitzendarbeid

Tijdelijke versterking, snel inzetbaar, zonder administratieve last.

Valt een medewerker uit door ziekte? Ervaar je een piek in de hoeveelheid werk? Is een afdeling onderbemand in de vakantieperiode? Wil je studentenjobs invullen? Dan kan uitzendarbeid een oplossing zijn.

Uitzendarbeid is een vorm van arbeidsbemiddeling waarbij een uitzendbureau werknemers ter beschikking stelt aan een derde om onder diens toezicht en leiding tijdelijke werkzaamheden te verrichten. De uitzendkracht heeft een arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau maar verricht arbeid voor de inlenende organisatie.

Poolstok screende haar private partners op snelheid, (sector)ervaring, kwaliteit van de screening en we onderhandelden voor onze klanten aantrekkelijke tarieven.

Afwerven

Van tijdelijke positie naar vaste kracht, eerlijk vergoed.

Wanneer je als organisatie een uitzendkracht onmiddellijk (of voor het verstrijken van de minimumtermijn) vast in dienst wil nemen betaal je een ‘afwervingsfee’. Deze vergoeding compenseert het uitzendbureau voor de investering die zij hebben gedaan in de werving, selectie en plaatsing van de kandidaat.

Flexi-jobbers

Gunstige voorwaarden, snelle inzetbaarheid.

Een flexi-job maakt het voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken, mogelijk om in bepaalde sectoren bij te verdienen onder gunstige fiscale voorwaarden. Als werkgever betaal je een verminderde werkgeversbijdrage, kan je arbeidskrachten flexibel inzetten en blijft de administratieve last beperkt.

Sinds 1 januari 2023 is het mogelijk om bijvoorbeeld als lokaal bestuur in de zorgsector flexi-jobbers in te schakelen voor ondersteunende jobs waarvoor geen specifiek zorgdiploma nodig is. Denk maar aan ondersteuning in de keuken van een woonzorgcentrum, extra helpende handen bij de poets- en onderhoudsdienst, hulp bij administratie, … Vanaf 1 januari 2024 wordt de mogelijkheid tot het inzetten van flexi-jobbers ook binnen sectoren zoals onderwijs en kinderopvang mogelijk.

Ook voor deze flexibele tewerkstelling kan je bij de accountmanagers van Poolstok terecht.

De kortste weg naar een uit­zend­kracht.

 • Preferred Suppliers

  Poolstok sloot met twee uit­zend­kan­to­ren een raam­over­een­komst af als ‘preferred suppliers’. Zij gaan meteen op zoek naar de geschikte kandidaat. Kunnen zij jouw aanvraag niet binnen de voor­op­ge­stel­de termijn invullen, dan schakelen zij automatisch extra uit­zend­kan­to­ren mee in.

 • Generieke klanten

  Ben je een stad, gemeente, OCMW, hulp­ver­le­nings­zo­ne of politiezone, provincie, autonome over­heids­or­ga­ni­sa­tie of in­ter­com­mu­na­le? Dan is Start People jouw partner, bijgestaan door Agilitas, AGO Jobs & HR en Express Medical. Je vindt hier het aan­vraag­for­mu­lier.

 • Zorg en onderwijs

  Ben je een zorg- of on­der­wijs­in­stel­ling? Dan is Randstad jouw partner, bijgestaan door ASAP en X-care. Je vindt hier het aan­vraag­for­mu­lier.

 • Aanvraag

  Na het versturen van je aan­vraag­for­mu­lier gaat het uit­zend­kan­toor met je aanvraag aan de slag.

 • Facturatie

  De facturatie gaat recht­streeks tussen jou en het uit­zend­kan­toor. Poolstok plant met de uit­zend­kan­to­ren over­leg­mo­men­ten in, doet kwa­li­ta­tie­ve monitoring en begeleidt hen in het verder ontwikkelen van specifieke sec­tor­ex­per­ti­se.

Wat je verder nog moet weten...

Interim-management

Wanneer continuïteit cruciaal is.

Heb je eerder nood aan ervaren management en leiderschap? Via interim-management breng je tijdelijk expertise binnen om op strategisch niveau je organisatiedoelen te realiseren en continuïteit te waarborgen binnen de organisatie. Hierdoor worden bij uitval van specifieke profielen of bij personeelskrapte, risico’s geminimaliseerd. Een interim-manager zorgt ervoor dat de dienstverlening op korte termijn efficiënt en effectief verloopt. Interim-managers brengen gespecialiseerde kennis en expertise in. Hun focus ligt op het beheren en controleren van processen, het zorgen voor de naleving van wet- en regelgeving en risicobeoordeling en -beheersing. In essentie draagt interim-management bij aan de versterking van de organisatiebeheersing en de optimalisering van de operationele efficiëntie.

Wanneer kan je een interim-management opdracht plaatsen via Poolstok?

 • Het gaat om een tijdelijke aanstelling: de opdracht is kortdurend en afgebakend in de tijd.
 • De interim-manager focust, naast continuïteit, ook op het optimaliseren van de werking met duidelijk gedefinieerde doelstellingen.
 • Het bijbrengen van vakinhoudelijke expertise (bijvoorbeeld op het vlak van burgerzaken) kan een onderdeel vormen van de opdracht, maar is niet de hoofddoelstelling.

Heb je te vaak zieken of pieken, dan heb je misschien een structurele oplossing nodig. Neem contact op met een van onze accountmanagers voor een strategisch gesprek.

Sjablonen voor uitzendarbeid

We hebben enkele handige sjablonen voor onze klanten opgesteld: