Ga verder naar de inhoud

Wat is leren

Leren is een manier om kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven die bijdragen tot verbeterde (werk)prestaties en persoonlijke ontwikkeling. In de literatuur wordt er gesproken over twee vormen: formeel leren, bijvoorbeeld via training en opleiding, en informeel leren, bijvoorbeeld via kennisdeling en observatie.

Formeel leren omvat de klassieke benadering van training en ontwikkeling waarbij opleidingen duidelijk zijn ingepland en rechtstreeks worden georganiseerd door de organisatie. Deze opleidingen vinden vaak fysiek plaats in een (klas)lokaal en hebben een duidelijk begin- en eindpunt.

De hedendaagse benadering vult deze eerste vorm aan met informeel leren en stimuleert continue manieren van ontwikkeling die minder/niet structureel gepland zijn en waarbij het initiatief niet altijd van de organisatie komt. Deze trainingen vinden vaak plaats op de werkvloer, zonder duidelijk start- en eindpunt. Informeel leren is sterk ervaringsgericht en gebeurt zonder formele trainer of docent.

Geef vorm aan je training via Poolstok

Een voorbeeld van een formele, geplande leeractiviteit is training. Een training heeft als doel om de kennis, vaardigheden en attitudes van de deelnemers te beïnvloeden en de effectiviteit van individuele werknemers, teams en/of organisaties te verbeteren. Training heeft een onmiddellijke toepassing tot doel, zoals leiderschapsontwikkeling, assertiviteit, conflicthantering, innovatieve vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden, kritisch denken, presentatievaardigheden, …

Waarin on­der­schei­den de L&D-partners van Poolstok zich?

 • Bedreven in pe­da­go­gi­sche methodieken met een stevig aantal ‘trai­nings­uren’ op de teller.

 • Uitgebreide ervaring in de publieke sector.

 • Zowel off-the-shelf opleidingen als trainingen op maat.

 • Evidence based modellen, methodieken en tools die on­der­steu­nend werken aan een op­lei­dings­pro­gram­ma.

 • Kos­ten­ef­fec­tie­ve inzet van trai­nings­uren met duidelijke leerdoelen.

 • Methodieken om het succes van trainingen te evalueren.

Leren op maat: jouw training plannen

 • Behoeften medewerkers en organisatie

  De ac­count­ma­na­gers van Poolstok gaan graag met je in gesprek over de behoeften van je medewerkers en organisatie en vertellen je wat onze private partners te bieden hebben. 

 • Meest gangbare methodieken

  Poolstok screende de meest gangbare methodieken voor leren op hun werkelijke waarde. De ef­fec­ti­vi­teit van ingezette theorieën, tools en methodieken is een belangrijk criterium in de selectie van private partners. Omdat we heel transparant zijn over onze bevindingen verzamelden we alle goede en minder goede praktijken in ons evidence-based kompas.

 • HR-kompas

  Ons HR-kompas biedt een handige checklist en tips & tricks om jou en je werknemers voor te bereiden en vertelt je daarnaast wat je na de training zeker moet doen. Deze tips zijn niet uit de lucht gegrepen. We baseerden ons hiervoor op grondig we­ten­schap­pe­lijk onderzoek. Naar het HR-kompas.

Kant-en-klare opleidingsbibliotheek: e-learning

Om informele leermomenten te ondersteunen, biedt Poolstok ook e-learning aan. Met e-learning bedoelen we kant-en-klare leersystemen met een off-the-shelf aanbod aan generieke e-learnings op het vlak van gedragscompetenties, managementtechnieken, en vaardigheden.

De opleidingscatalogus van onze partner bevat maar liefst +770 opleidingen in 27 domeinen. De kostprijs per gebruiker is afhankelijk van de grootte van je organisatie en van je afname.