Ga verder naar de inhoud

Poolstoks reden van ontstaan: verschillende lokale besturen helpen met de behoefte om snel en flexibel private HR-expertise in te zetten voor de selectie van hun personeel. Met intussen meer dan 3000 selectieopdrachten per jaar heeft het domein weinig geheimen voor Poolstok. Of het nu gaat om het aanwerven van 50 brandweerlieden, het selecteren van een volledig directieteam of het voorzien van extra capaciteit bij open-hires: Poolstok ontzorgt.

De raamovereenkomsten van Poolstok zijn flexibel en modulair opgebouwd. De mogelijkheden tot ondersteuning zijn divers: we werken op maat van de behoeften van jouw organisatie. Context is belangrijk. Het heeft geen zin om te kalibreren op een witte raaf als het over een knelpuntfunctie gaat.

Versterking bij een of meerdere selectieonderdelen

Selectieprocedures in eigen beheer, maar toch nood aan ondersteuning? Je schakelt onze selectiepartners flexibel in naargelang je noden. Een overzicht van de mogelijkheden:

  • het uitbesteden van één of meerdere selectieonderdelen. Het assessment center of psychotechnisch onderzoek is een klassieker, maar ook het uitbesteden van andere selectieonderdelen zoals een selectiegesprek of schriftelijke proef behoort tot de opties.
  • ondersteuning bij één of meerdere selectieonderdelen: van het ontwerpen van een praktische of schriftelijke proef tot het leveren van een selectiedeskundige die aansluit bij de selectiegesprekken. Zelfs ondersteuning bij besluitvorming kan via onze raamovereenkomsten.

Selectieprocedures uitbesteden van A tot Z

Een tekort aan capaciteit, expertise of methodieken? Onze selectiepartners nemen de volledige selectieprocedure van je over!

Naast een expertise in de diverse selectieoplossingen, heeft het merendeel van onze private partners een ruime ervaring met het administratief en inhoudelijk organiseren van een volledige selectieprocedure binnen het geldende regelgevend kader. Het ene statuut is het andere niet. Onze accountmanagers geven je graag inzicht in de ervaring van onze selectiepartners.

In-house selecteren: extra capaciteit voor je selectiedienst

Worstel je met een capaciteitsprobleem binnen je selectiedienst? Een consultant van een van onze selectiepartners ondersteunt je in-house voor een of meerdere dagen per week, binnen een afgebakende periode. De consultant maakt zich de werkwijzen van jouw organisatie eigen en voert de selectieprocedures conform uit. Vraag meer info bij je accountmanager!

Jouw beleid, proces of oplossingen  voor selectie optimaliseren

Kan je beleid rond selectie een update gebruiken? Op zoek naar standaardisatie van selectiemethoden of een efficiënter, maar rechtsgeldig selectieproces? Onze accountmanagers en private partners delen hun expertise graag. Ook hier volgen we de noden en tempo van je organisatie. Van inspiratie via kennisdeling tot het ontwikkelen van assessmentoefeningen op maat van je organisatie, Poolstok weet raad.

Verhoog de effectiviteit van je selectieprocedures met Poolstok

Hoe? Door selectieoplossingen te kiezen die werken. Zo zetten we overheidsmiddelen verstandig in.

Gelukkig geeft de wetenschap hierin duidelijk richting. Ons netwerk van partners zet complex wetenschappelijk onderzoek om naar praktische aanbevelingen op maat. Ze geven advies rond de voor- en nadelen van diverse selectieoplossingen en hun combinaties. We kunnen één selectiemethodiek onder het vergrootglas leggen, maar ook je volledige selectiebeleid screenen op effectiviteit.

Nu al meer weten? Poolstoks kompas rond selectie geeft je inzicht in de werkzaamheid van de beschikbare selectieoplossingen.

Hoe kies ik een selectiepartner?

Poolstok legt de selectielat hoog: we zetten enkel effectieve selectieoplossingen in (bv. theorieën, modellen, instrumenten, maatregelen, praktijken etc.) waarvoor een relatief brede en betrouwbare onderzoeksbasis bestaat. Elke selectiepartner van Poolstok heeft deze kwaliteitstoets doorstaan.

Kwaliteit binnen selectie staat of valt met de kwaliteit van de ingezette methodieken enerzijds en de opleiding van de consultants om deze methodieken accuraat in te zetten en te interpreteren anderzijds. Poolstok beschouwt de methodologische kwaliteit van een partner en de prijssetting als communicerende vaten waarbij tegenover hogere tarieven, hogere (methodologische) kwaliteitseisen gesteld worden.

Onze accountmanagers geven je graag inzicht in de ervaring en prijs-kwaliteitverhouding van onze selectiepartners.

8 tips om je kwaliteit te verhogen

  • Kies voor in­stru­men­ten met een context die aansluit bij de functie

  • Per­soon­lijk­heid meet je best a.d.h.v. in­stru­men­ten gebaseerd op HEXACO of het Big Five-model

  • Let op voor ge­drags­ge­rich­te uitspraken op basis van per­soon­lijk­heids­ei­gen­schap­pen

  • verkies ge­drags­ge­rich­te observaties

  • Beperk de inzet van zelf­be­schrij­ven­de vra­gen­lijs­ten

  • Laat interviews ge­struc­tu­reerd verlopen en maak ze com­pe­ten­tie­ge­richt of si­tu­a­ti­o­neel

  • Meerdere kandidaten? Zorg voor éénheid in beoordeling, ook bij de afname van het assessment center

  • Laat juryleden on­af­han­ke­lijk van elkaar oordelen, eerder dan te zoeken naar consensus, dit verhoogt de kwaliteit van je beslissing

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen. 

Sjablonen

Voor onze partners hebben we sjablonen opgesteld om de samenwerkingsvoorstellen per opdracht op te baseren: