Ga verder naar de inhoud

Coaching

Bij Poolstok geloven we in coaching als proces: collaboratief, planmatig en resultaatgericht. Ons aanbod, variërend van individuele begeleiding tot teamcoaching en mentoring, is ontworpen om je gericht te begeleiden naar groei.

Samen uitdagingen aangaan, concrete oplossingen vinden.

Staan er grote veranderingen zoals een nieuwe rol, promotie of fusie voor de deur? Of geeft de samenwerking binnen je team meer frustraties dan energie? Zowel teams als individuele medewerkers worden doorheen hun loopbaan geconfronteerd met uitdagingen en kansen waarbij wat extra ondersteuning welkom is.

Nood aan een klankbord, meer inzicht in je eigen sterktes en ontwikkelpunten of leren van expertise? Het duurzaam ontwikkelen van de juiste competenties is cruciaal in elk verhaal. Poolstok staat klaar om je hierbij te ondersteunen. Of je nu de teamdynamiek wil verbeteren, je je wil aanpassen aan organisatieveranderingen of persoonlijke groei nastreeft, coaching of mentoring kan de oplossing zijn.

Wat is coaching?

Van inzicht naar actie, doelgerichte groei realiseren.

Coaching staat voor op maat gemaakte interventies, met als doel het opbouwen van een doelgerichte samenwerkingsrelatie tussen een coach en een coachee, waarin de coachee centraal staat. Het doel van deze interventies is om de autonomie en de zelfredzaamheid van de coachee te versterken en te bevorderen. Door actief te luisteren en gerichte vragen te stellen, begeleidt de coach de coachee naar dieper inzicht in professionele uitdagingen, en stimuleert het vinden van eigen oplossingen.

Ongeacht of de coach intern of extern aan de organisatie is verbonden, is het belangrijk dat er geen formeel gezag wordt uitgeoefend over de coachee. Deze benadering waarborgt ruimte voor reflectie en kan zowel op individueel als op teamniveau worden toegepast.


Individuele coaching

Individuele coaching richt zich op één individu, waarbij de coach focust op het verbeteren van werkprestaties, levenservaringen en persoonlijke groei van de coachee. Afhankelijk van de specifieke behoefte van de coachee kan individuele coaching focussen op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden, het verbeteren van prestaties of het aanpakken van persoonlijke, niet-klinische leervragen:

  • Vaar­dig­heids­coa­ching

    Richt zich op het ontwikkelen van een specifieke vaardigheid en is vaak een korte interventie. Dit type coaching vereist dat de coach zich op een bepaald gedrag focust en werkt vaak via een repetitie- en feed­back­pro­ces om tot de gewenste resultaten te komen. Het gaat bij­voor­beeld over het verbeteren van com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den, ver­koop­vaar­dig­he­den of het oefenen voor pre­sen­ta­ties of on­der­han­de­lin­gen.

  • Performance coaching

    Richt zich op het verbeteren van prestaties door de coachee te helpen om een breder perspectief op de situatie te krijgen, doelen te formuleren en te stellen, obstakels te overwinnen en prestaties te evalueren en te bewaken. Op de werkvloer volgt deze coaching vaak na een pres­ta­tie­be­oor­de­ling, de coach helpt daarmee de coachee bepaalde prestatie-indicatoren te bereiken.

  • Ont­wik­ke­lings­ge­rich­te coaching

    Behandelt eerder per­soon­lij­ke vraag­stuk­ken van niet-klinische aard, binnen een pro­fes­si­o­ne­le context. Het vereist het creëren van een per­soon­lij­ke reflectieve ruimte waar de coachee problemen en opties onderzoekt en ac­tie­plan­nen kan maken in een ver­trou­we­lij­ke, con­fi­den­ti­ë­le en on­der­steu­nen­de omgeving. 

Teamcoaching

Teamcoaching richt zich op het collectief versterken van teams, waarbij het team als een geheel wordt beschouwd. De nadruk ligt op het verbeteren van teamprestaties en het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Door middel van zelf- en teamreflectie, gefaciliteerd door de teamcoach, wordt gewerkt aan het verhogen van bewustzijn, het opbouwen van vertrouwen en het verbeteren van communicatie. Teamcoaching kan variëren van het begeleiden van directieteams tot het optimaliseren van groepsdynamieken en teambuilding.

Wat is mentoring?

Mentorschap is een term die over het algemeen gebruikt wordt om een relatie te beschrijven tussen een minder ervaren medewerker, de mentee, en een meer ervaren profiel, de mentor. In een mentoringrelatie heeft de mentor vaak meer expertise in een bepaald vakgebied als basis voor de begeleiding. Een mentor kan daarnaast bijkomende inzichten bieden in de context, cultuur en aanpak van een organisatie. Daar ligt net het verschil met coaching: een coach neemt afstand van die context. Coaching richt zich in tegenstelling tot mentoring meer op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden of competenties en zelfinzicht, zonder noodzakelijkerwijs specifieke expertise in het vakgebied bij te dragen.

Poolstok screende de meest gangbare methodieken voor coaching op hun werkelijke waarde. Voor ons is dat een belangrijke richtlijn in onze selectie van private partners en tegelijk zijn we heel transparant over onze bevindingen. Je leest ze in ons evidence-based kompas met focus op coaching.

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.