Ga verder naar de inhoud

Leiderschapsontwikkeling

Ontwikkel, meet en versterk effectief leiderschap met een integrale aanpak op maat van je organisatie.

Wat is leiderschapsontwikkeling

Leiderschap heeft een impact op bedrijfscultuur, successen, engagement, en meer. Binnen HR gaat leiderschapsontwikkeling over het creëren van oplossingen binnen de organisatie die de vaardigheden, capaciteiten en persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden actief beïnvloeden en bijsturen. Dit zorgt ervoor dat leiders over de nodige competenties beschikken om de organisatie succesvol te leiden en resultaten te behalen die in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen. Van diverse HR- en organisatievraagstukken is leiderschap een kritische succesfactor.

Ontwikkel een visie op leiderschap

Een gedragen visie op leiderschap speelt een cruciale rol voor het succes en de veerkracht van een organisatie. Ze biedt duidelijke richtlijnen en verwachtingen aan zowel leidinggevenden als medewerkers. Hierdoor weet iedereen wat ze van elkaar kunnen verwachten. Deze visie ondersteunt bovendien de groei en ontwikkeling van huidige en toekomstige leidinggevenden en verduidelijkt de rol van leiderschap bij het behalen van prestatiedoelen. Ook geeft ze steun aan veranderingsmanagement.

Sterk leiderschap vereist een gemeenschappelijke taal, begrip en onderbouw. Er bestaan verschillende bewezen en effectieve leiderschapsmodellen, zoals het interpersoonlijk circumplex, de zelfdeterminatietheorie en ABC, gedeeld leiderschap, enz. Poolstok werkt actief samen met diverse gespecialiseerde partners in leiderschap en leiderschapsmodellen. Via co-creatie zorgen onze partners voor een maatoplossing.

Naar onderbouwd leiderschap in vijf stappen

 • Analyseer de bestaande lei­der­schaps­mo­del­len

  Analyseer de voor- en nadelen van bestaande lei­der­schaps­mo­del­len op de markt en waarvoor ze kunnen worden ingezet. Hou hierbij zoveel mogelijk rekening met de con­textei­gen­schap­pen van je organisatie.

 • Breng leiderschap in kaart

  Verzamel gegevens om zicht te krijgen op de effectieve lei­der­schaps­prak­tij­ken in je organisatie. Je kan hiervoor in­stru­men­ten zoals een lei­der­schaps­scan gebruiken. Bestudeer succesvolle en minder succesvolle lei­der­schaps­prak­tij­ken om verbanden te ontdekken.

 • Maak je lei­der­schaps­mo­del herkenbaar voor je organisatie

  Kies op basis van de verzamelde informatie het model dat het best past bij de noden en uitdagingen van je organisatie. Betrek ver­schil­len­de sta­ke­hol­ders om een breed gedragen keuze te garanderen.

 • Lei­der­schaps­ont­wik­ke­ling

  Zorg voor training en lei­der­schaps­pro­gram­ma’s om lei­ding­ge­ven­den in je organisatie te on­der­steu­nen en op te leiden.

 • Evalueer

  Im­ple­men­teer het model en ontwikkel duidelijke indicatoren voor evaluatie. Evalueer periodiek en stuur bij waar nodig. Dat geldt ook voor de ef­fec­ti­vi­teit van je opleidingen.

Scan je leiderschap

Meten is weten! Poolstok en onze partners bieden verschillende instrumenten aan om inzicht te verkrijgen in de effectieve leiderschapspraktijken en -stijlen binnen jouw organisatie. Naast leiderschap brengen we ook thema’s als leiderschapsgedrag, communicatie en motivationele processen in kaart. We gebruiken meestal zelfbeschrijvende vragenlijsten die zich richten op het gedrag van een leider en de mensen waarmee die samenwerkt. Deze vragenlijsten kunnen we op verschillende niveaus inzetten: voor individuen, teams en de gehele organisatie. We hanteren doorgaans de 360° bevragingsmethodiek.

Tip: Zet instrumenten gericht in en definieer duidelijke doelstellingen. Check de wetenschappelijke onderbouw van modellen of vraag Poolstok om advies.

Ontwikkel je leiderschap: lei­der­schaps-programma’s

Leiderschapsprogramma's zijn gestructureerde leer- en ontwikkelingstrajecten die zijn ontworpen om de leiderschapsvaardigheden en -bekwaamheden van individuen binnen een organisatie te verbeteren Samen met de klant bepalen we inhoud, intensiteit en scope. De partners van Poolstok hebben diverse leiderschapsprogramma’s die inspirerend kunnen werken.

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.