Op zoek naar een tijdelijke job? Bekijk ook onze vacatures voor uitzendarbeid

Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

Vacatures in je mailbox op basis van je zoekfilters ? Meld je aan of maak snel een account
100%
Bij
Gemeente Zele

 De technisch deskundige Gebouwen en Infrastructuur geeft technische ondersteuning en verleent advies bij het efficiënt beheer van gemeentegebouwen (bouwtechnieken en HVAC) en bij infrastructuurwerken (wegen, rioleringen en publieke ruimte), zowel op het vlak van onderhoud, instandhouding als bij nieuwbouw. Hij/zij zal zowel bestekken opmaken, technische adviezen verlenen, opmetingen uitvoeren, offertes aanvragen en beoordelen, … alsook instaan voor werfopvolging bij werken in uitvoering (zowel werken in opdracht van het gemeentebestuur als werken in opdracht van nutsmaatschappijen). 

B
bachelor of gelijkwaardig
donderdag, 13 december, 2018
100%
Bij
Gemeente Dilbeek

Het Team Wonen & Ondernemen streeft een leefbare, kwaliteitsvolle en duurzame omgeving na waar burgers en bedrijven zich ten volle kunnen ontwikkelen. Klantgerichtheid staart hierbij steeds voorop. De taken die de teamleden opnemen, situeren zich binnen de volgende 6 vakgebieden: ruimtelijke ordening, milieu, afval, huisvesting, economie en ruimtelijke planning.

A
master of gelijkwaardig
dinsdag, 18 december, 2018
100%
Bij
OCMW Gent

Dit is dé job voor jou, want:

 

Je bent een geboren coach, technisch sterk én overtuigd van sociale tewerkstelling.

 

Het Dienstenbedrijf Sociale Economie biedt sociale tewerkstelling aan vanuit de clusters bouw, fiets, horeca, logistiek, openbaar domein en schoonmaak. In elk van die clusters ben je als vaktechnisch instructeur een grote meerwaarde voor zowel doelgroepmedewerkers als de verschillende klanten.

 

Begin je al te popelen? Lees dan zeker verder!

 

Je bent een geboren coach:

C
geen diploma
maandag, 10 december, 2018
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Personeel HRM en geeft leiding aan de sectie Loon- en Personeelsadministratie. Deze sectie staat in voor het administratieve beheer van de processen aanwerving, verloning, aan- en afwezigheden, beëindiging en pensionering. Deze sectie is het eerste aanspreekpunt voor de personeelsleden van het provinciebestuur voor vragen omtrent hun personeelsdossier. Naast het sectiehoofd staan acht personeelsleden in voor de administratieve ondersteuning en opvolging.

A
master of gelijkwaardig
woensdag, 19 december, 2018
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je wordt tewerkgesteld als coördinator Stadlandschap binnen de dienst MINAWA (Milieu, Natuur en Water) en werkt vanuit het stad-land-schap of regionaal landschap samen met de gebiedswerking van de regio. Als coördinator van het Stadlandschap Leie en Schelde word je ondersteund door een klein team medewerkers van MINAWA en operationeel ingebed in het team gebiedswerking van de regio Zuid-West-Vlaanderen met standplaats te Kortrijk.

A
master of gelijkwaardig
woensdag, 19 december, 2018
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je bent werkzaam in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist en maakt deel uit van het team educatie en productontwikkeling.

A
master of gelijkwaardig
woensdag, 19 december, 2018
100%
Bij
Provincie West-Vlaanderen

Je staat aan het hoofd van de dienst personeel HRM van het provinciebestuur West-Vlaanderen. De dienst staat in voor de beleidsvoorbereiding, opvolging en monitoring van alle facetten van het personeels- en HRM beleid in het bijzonder de HR-strategie. De dienst staat in voor de personeelsplanning – en selectie, personeels- en loopbaanontwikkeling, begeleiding en welzijn op het werk en voor de volledige personeelsadministratie (± 750 personeelsleden). Je bent een strategische partner voor de ontwikkeling van de provinciale organisatie.

A
master of gelijkwaardig
woensdag, 19 december, 2018
100%
Bij
Provincie Antwerpen

Voor enkele specifieke projecttaken uit het strategisch beleidsplan toerisme voor Scheldeland en om mee uitvoering te geven aan het toeristisch gebiedsgericht beleid van Toerisme Provincie Antwerpen binnen Scheldeland zijn we op zoek naar een dynamische Projectcoördinator Scheldeland.

Wat zal je als Projectcoördinator Scheldeland doen?

2460.78 - 3321.34 €/maand(bruto)
B
bachelor of gelijkwaardig
zondag, 16 december, 2018
100%
Bij
OCMW Sint-Pieters-Leeuw

De directeur (A1a-A2-A3a niveau)  is belast met alle aspecten van het leidinggeven met een bijzondere aandacht voor het coachen van de medewerkers. De directeur staat onder de directe leiding en verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Welzijn. Het takenpakket wordt uitgeoefend in nauw overleg en samenwerking met het afdelingshoofd Welzijn, alsook met de beleidsmedewerkers en dienstverantwoordelijken. De directeur is nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het WZC Zilverlinde.

A
master of gelijkwaardig
zondag, 30 december, 2018
100%
Bij
Stad Nieuwpoort

Als omgevingsambtenaar verstrek je deskundig advies en ondersteun je de visievorming van de beleidsorganen inzake ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Je bereidt de beslissingen van het bestuur over stedenbouwkundige aspecten bij omgevingsvergunningen voor en coördineert een aantal activiteiten van het besluitvormingsproces. Dit alles binnen een kwaliteitsvol en duurzaam beleid op het vlak van ruimtelijke ordening.

A
master of gelijkwaardig
zondag, 27 januari, 2019

Pagina's