Op zoek naar een tijdelijke job? Bekijk ook onze vacatures voor uitzendarbeid

Klik de filters aan die jij belangrijk vindt, en wie weet...

Vacatures in je mailbox op basis van je zoekfilters ? Meld je aan of maak snel een account
100%
Bij
De Watergroep

Plaats in de organisatie

De afdeling ontwerp & engineering behoort tot de directie productie & opslag en is het interne studiebureau voor de realisatie van de grotere projecten van drinkwaterinfrastructuur. Deze projecten kunnen zeer divers zijn: van technische aanpassingen van bestaande installaties, vervangingen of renovaties van verouderde infrastructuren, tot de bouw van volledig nieuwe drinkwaterinstallaties. De 3 grote vakdomeinen binnen de afdeling zijn bouwkunde, elektromechanica/elektriciteiten CAD/topografie.

Minimum 4117.00 €/maand(bruto)
A
master of gelijkwaardig
zondag, 25 november, 2018
100%
Bij
Natuurinvest

Jouw uitdagingen?

Een doelgericht natuurbeheer en een veelheid aan natuurwerken doorvertalen naar het terrein, is voor jou de kans om een wezenlijk bijdrage te leveren aan het natuurbehoud in Vlaanderen.

B
bachelor of gelijkwaardig
zondag, 9 december, 2018
100%
Bij
Gemeente Opwijk

Je bent op zoek naar een functie met maatschappelijke relevantie, wilt deel uitmaken van het managementteam en wenst een beleidsondersteunende stem te vertolken in een lokale omgeving, De afdeling “Ruimte” streeft ernaar om woon-, leef en werkomgeving in de gemeente Opwijk te bewaren en waar mogelijk te verbeteren. Je geeft leiding aan verschillende diensten en stuurt mee in projecten m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, uitbestede werken en nutsvoorzieningen. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium.

A
bachelor of gelijkwaardig
master of gelijkwaardig
vrijdag, 7 december, 2018
100%
Bij
OCMW Sint-Pieters-Leeuw

De directeur (A1a-A2-A3a niveau)  is belast met alle aspecten van het leidinggeven met een bijzondere aandacht voor het coachen van de medewerkers. De directeur staat onder de directe leiding en verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Welzijn. Het takenpakket wordt uitgeoefend in nauw overleg en samenwerking met het afdelingshoofd Welzijn, alsook met de beleidsmedewerkers en dienstverantwoordelijken. De directeur is nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het WZC Zilverlinde.

A
master of gelijkwaardig
zondag, 30 december, 2018
100%
Bij
Stad Nieuwpoort

Als omgevingsambtenaar verstrek je deskundig advies en ondersteun je de visievorming van de beleidsorganen inzake ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Je bereidt de beslissingen van het bestuur over stedenbouwkundige aspecten bij omgevingsvergunningen voor en coördineert een aantal activiteiten van het besluitvormingsproces. Dit alles binnen een kwaliteitsvol en duurzaam beleid op het vlak van ruimtelijke ordening.

A
master of gelijkwaardig
zondag, 9 december, 2018
100%
Bij
Gemeente Haacht

Gemeentebestuur Haacht is op zoek naar een mobiliteitsambtenaar voor een voltijdse tewerkstelling (37,5 u/week) op de dienst patrimonium, openbare werken en mobiliteit.

Als mobiliteitsambtenaar zorg je voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid, teneinde de verkeersleefbaarheid en -veiligheid in de gemeente te optimaliseren. Jouw kennis, inzicht en betrokkenheid zorgen voor oplossingsvoorstellen voor diverse mobiliteitsknelpunten.

B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 26 november, 2018
100%
Bij
OCMW Haacht

Het ocmw van Haacht is op zoek naar een maatschappelijk werker voor een voltijdse tewerkstelling (37,5 u/week) op de sociale dienst. Als maatschappelijk werker op het sociale dienst van het OCMW verzeker je de maatschappelijke dienstverlening die mensen in staat stelt:

B
bachelor of gelijkwaardig
vrijdag, 23 november, 2018
100%
Bij
Stad Gent

Je staat in voor de organisatie, controle en opvolging van de vernieuwings- en onderhoudswerken aan het openbaar domein en/of de verkeerstechnische werken (signalisatieplaatsen, wegmarkeringen, …) van de Stad Gent.

Indien dit voornamelijk is met teams van eigen personeel:

B
bachelor of gelijkwaardig
maandag, 3 december, 2018
100%
Bij
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)

Je volgt beleidsmatig het Vlaamse, federaal en het internationaal wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid van nabij op met het accent op het strategisch lange termijn onderzoek. In samenwerking met de leden van het bevoegde panel voor strategisch basisonderzoek (projecten/beurzen) en toegepast biomedisch onderzoek, sta je in voor het correct verloop van de evaluatieprocedures. Dit houdt onder meer in dat je instaat voor de selectie van de externe deskundigen, de verwerking van de externe adviezen en de eventuele reacties van de aanvragers daarop.

A
master of gelijkwaardig
maandag, 10 december, 2018
100%
Bij
Hulpverleningszone Centrum

Plaats in het organogram

De brandweerzone is opgedeeld in 8 directies en de stafdiensten.

U werkt als adjunct van de directie -  informatiebeheerder en functionaris voor gegevensbescherming (beter gekend als data protection officer of DPO) binnen de stafdiensten van de zone. De stafdiensten ondersteunen de zonecommandant en de verschillende directies.

U rapporteert aan uw rechtstreeks leidinggevende, de coördinator van de stafdiensten. In het kader van uw ICT-gerelateerde opdrachten rapporteert u aan de directeur ICT.

Minimum 3107.98 €/maand(bruto)
Roggestraat 70
9000 Gent , Oost-Vlaanderen
België
Oost-Vlaanderen BE
A
master of gelijkwaardig
zondag, 9 december, 2018

Pagina's