Maak een jobalert

Teamcoach Openbare Ruimte

Gemeente Dilbeek

Functieomschrijving

De Groep Dilbeek bestaat uit gemeente, OCMW, twee vzw’s in de sport- en cultuursector, politie Dilbeek, het gemeentelijk onderwijs en de vzw Gemeentelijke Kinderopvang Dilbeek. Meer dan 500 enthousiaste medewerkers zetten zich dagelijks in voor de regie en organisatie van Wonen Ondernemen, Burgerzaken, Openbare Ruimte, Welzijn, Onderwijs, Veiligheid, Ondersteunende diensten en Vrije Tijd.

De stroom Openbare ruimte streeft een bereikbare, groene, veilige, volhoudbare leefomgeving na waar het aangenaam vertoeven is voor iedereen. De taken en projecten die de teams opnemen zijn gericht op de inrichting en het beheer/onderhoud van de openbare ruimte binnen Dilbeek, zowel op korte als op lange termijn (bvb op vlak van mobiliteit, groen, water, wegenis en riolering, klimaat, … ) 

De teamcoach Openbare Ruimte staat in voor de aansturing en coaching van het team ‘deskundigen en administratie’. Dit team bestaat uit 6 deskundigen (master/ bachelor), 4 administratieve medewerkers en een aantal gemeenschapswachten die, naast het garanderen van de dagelijkse werking, een trekkersrol opnemen binnen heel wat projecten (inrichtingsprojecten, onderhoudsprojecten, aankoopprojecten, sensibiliseringscampagnes, ruimtelijke projecten, optimalisatieprojecten mbt de dienstverlening, beleidsprojecten, …). Daarnaast neemt je een coaching rol op ten aanzien van de meewerkende teamcoaches van de parallelle werkliedenteams en ondersteunt hen bij de verdere ontwikkeling van hun teams. Je coördineert de onderlinge afstemming tussen de werkliedenteams en monitort hun operationele werking.

Als teamcoach motiveer, inspireer en begeleid je hen in de ontwikkeling naar een zelfsturend teamdat de operationele doelstellingen bereikt. Daarnaast draag je bij aan de realisatie van de missie, analyseer je nieuwe behoeften en zet je deze om naar strategische doelstellingen voor het team. Je neemt ook een actieve rol op in projecten binnen of buiten het team. Je rapporteert aan de directeur Openbare Ruimte.

Profiel

 • Je stelt je verbindend en coachend op in de relatie met de teamleden. 
 • Je denkt oplossings- en resultaatsgericht
 • Je kan goed om met veranderingen en vertrekt vanuit een positieve houding 
 • Je bent overtuigd van de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie en kan deze pragmatisch integreren in je leidinggevende aanpak 
 • Je kan je terugvinden in de waarden van de groep Dilbeek (Betrokken, Efficiënt, Doelgericht, Respect, Integer, Positief) 

Voorwaarden

 • Je kan een masterdiploma voorleggen.
 • Je hebt minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring.
 • Je slaagt in een selectieprocedure

Aanbod

Bovenal een job waar je het verschil kan maken voor de Dilbekenaar!Een gevarieerde job in een warme, mensgerichte omgeving waar ruimte is voor zelfontplooiing en eigen initiatief. 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een verloning volgens barema A1a – A3a
 • Alle relevante ervaring in openbare en private sector wordt meegerekend voor anciënniteit
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioenplan, fietspremie, terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer)
 • Aandacht voor je ontwikkeling en opleidingskansen
 • Een gezinsvriendelijke organisatie met aandacht voor diversiteit gelijke kansen
 • Flexibel uurrooster en mooi verlofpakket (35 dagen) om de balans werk en privé in evenwicht te houden
 • Bovenal een job waar je het verschil kan maken voor de Dilbekenaar!
Deze vacature loopt nog 27 dagen.
master of gelijkwaardig
2 jaar ervaring
A
ruimtelijke ordening
leidinggevend
infrastructuur en mobiliteit
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Vlaams-Brabant