Maak een jobalert

Stagecoördinator

Universiteit Gent

Functieomschrijving

Als stagecoördinator sta je, samen met drie andere collega’s, in voor de ontwikkeling en de implementatie van het stagebeleid van de opleiding Handelswetenschappen en van de faculteit in het algemeen. Hierbij tracht je het opleidingsonderdeel stage nog beter te integreren in en af te stemmen op het gehele opleidingsprogramma. Daarnaast begeleid je een grote groep studenten in de zoektocht naar een stageplaats en sta je mee in voor een goed verloop van hun stage.

Je takenpakket bestaat dus onder meer uit:

 • beleidsmatige ondersteuning en verdere ontwikkeling en implementatie van het stagebeleid, in overleg met de titularis van het opleidingsonderdeel stage, de opleidingscommissie, de vakgroepen, de stagecoördinatie, de dienst Internationalisering en ev. andere partijen binnen en buiten de universiteit
 • permanente evaluatie en ontwikkeling van diverse stage-evaluatie-instrumenten en processen m.b.t. organisatie en administratie van de stages
 • actieve communicatie, adviesverlening en promotie van de stages en het stagebeleid bij bedrijven, organisaties, studenten en potentiële studenten, etc.
 • de prospectie met het oog op de uitbouw van het aanbod aan kwaliteitsvolle stageplaatsen en –opdrachten
 • de organisatie van een kwaliteitsvolle stage voor de studenten handelswetenschappen
 • het organiseren en geven van infosessies voor studenten
 • de begeleiding en de evaluatie van stages en stagerapporten
 • het afleggen van stagebezoeken

Profiel

 • In het bezit zijn van een masterdiploma in een economische richting met affiniteit voor verschillende domeinen van de opleiding Handelswetenschappen (in hoofdzaak Finance en risicomanagement) of een pedagogisch diploma met zeer sterke interesse in de economische wereld.
 • interesse in de opleiding handelswetenschappen en in het werkveld dat bij de opleiding aansluit;
 • teamspeler die ook autonoom kan werken;
 • sociaal en communicatief vaardig, discreet en betrouwbaar;
 • zin hebben voor verantwoordelijkheid en initiatief;
 • in staat zijn verzorgd te communiceren;
 • degelijke kennis hebben van het Engels (en eventueel het Frans), zowel mondeling als schriftelijk;
 • vlot kunnen netwerken binnen het potentiële werkveld van de studenten;
 • over organisatorisch talent beschikken;
 • over administratieve vaardigheden beschikken;
 • over IT/Office skills beschikken;
 • vertrouwd zijn met of bereid zijn zich in te werken in de afstudeerrichtingen van de opleiding handelswetenschappen, om inhoud te kunnen geven aan een kwaliteitsvol stagebeleid (prospectie, opvolging en evaluatie van stages);
 • in het bezit zijn van een rijbewijs en een auto ter beschikking hebben.

Aanbod

 • Contract voor bepaalde duur (> 3 jaar).
Deze vacature loopt nog 7 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
onderwijs en vorming
administratie
advies
andere
financieel
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen