Maak een jobalert

Projectcoördinator Stadsontwikkeling (niveau A1a – A2a)

Stad Mechelen

Functieomschrijving

Situering

Mechelen is een dynamische stad met interessante/ complexe strategische projecten en heel wat ambitie op vlak van ruimtelijke planning en stadsontwikkeling. Het is een stad die verdicht en vergroent en voor stedelijke uitdagingen staat.

De Afdelingen Projecten & Planning en Openbaar domein bouwen mee aan die stad van de toekomst. Ze creëren de ruimtelijke basis en de ontwikkelingsvoorwaarden voor stadsontwikkelingsprojecten en de randvoorwaarden voor kwalitatieve infrastructuurprojecten, én volgen en/of coördineren deze projecten van A tot Z. Daarbij wordt een integrale aanpak vooropgezet: aandachtspunten vanuit verschillende disciplines (ruimtelijke planning, mobiliteit, publieke ruimte, economie, natuur-en groenontwikkeling, sociale cohesie,…) worden geïntegreerd in deze projecten. Daarnaast worden beleids- en actieplannen en beleidsinstrumenten opgemaakt en wordt er advies verleend over alle vraagstukken m.b.t. ruimtelijke planning, mobiliteit, publieke ruimte, natuur- en groenontwikkeling, water en beheer openbaar domein.

De stad heeft de ambitie om “De Vesten” een kwaliteitssprong te laten maken. Verkeersruimte wordt daarbij getransformeerd naar aangenaam verblijfsgebied. Het project start met tijdelijke maatregelen als opstap naar een duurzame definitieve herinrichting in de komende jaren.

We zoeken een gedreven kandidaat die de projectcoördinatie van dit infrastructuurproject op zich neemt. Wil je meebouwen aan de stad van morgen? Dan is deze afwisselende en uitdagende job iets voor jou! 

Wat doe je als Projectcoördinator Stadsontwikkeling?

 • Je voert de projectregie over complexe investeringsprojecten
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, planning, budget, voortgang en de resultaten
 • Je pleegt overleg met andere stadsdiensten, overheden, organisaties en private partners en werkt constructief samen met expert-collega’s, externe partners en nutsmaatschappijen
 • Samen met je partners volg je de aanbestedingen en gunningsprocedures nauw op ism dienst overheidsopdrachten.
 • Je begeleidt de interne en externe communicatie van je project(en)
 • Je rapporteert over de voortgang van je projecten en signaleert eventuele knelpunten.
 • Je vertaalt maatschappelijke en bestuurlijke evoluties en verwachtingen in beleidsvoorstellen en vervolgens in projectdefinities voor deelprojecten;
 • Je treedt op als vertegenwoordiger van de stad bij verschillende overlegmomenten en fungeert als aanspreekpunt voor derden. 

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma of je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Je hebt minstens 10 jaar relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest
  • Of je beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs uitgereikt in overeenstemming met de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid
  • Of je beschikt over een op de functie afgestemd attest van een door de Vlaamse regering erkende instelling voor beroepsopleiding 
 • Je hebt minimum 5 jaar relevante ervaring met projectmanagement (organisatie van projecten, aansturen van planprocessen,…);
 • Je hebt expertise op vlak van mobiliteit, publieke ruimte en groen. Een diploma in één van deze vakgebieden is een pluspunt.
 • Je hebt kennis van wetgeving overheidsopdrachten en het vergunningenbeleid.
 • Je bent initiatiefgericht en besluitvaardig;
 • Je bent in staat om zowel in groep als zelfstandig, projectmatig te werken, problemen te onderkennen en oplossingen uit te werken met een professionele en hands-on aanpak;
 • Je bent stressbestendig en beschikt over een soepele werkhouding; je stelt je flexibel op;
 • Je beschikt over de noodzakelijke communicatieve vaardigheid, het empathisch vermogen en de nodige assertiviteit om ingewikkelde en gevoelige thema’s, situaties en beslissingen met zeer diverse partners te bespreken;
 • Je handelt discreet wanneer je omspringt met vertrouwelijke informatie. 

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op niveau A1a-2a.
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar.
  • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit € 3.170,07 per maand.
  • Bruto loon met 10 jaar anciënniteit in de privésector  € 4.105,86 per maand.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, BYOD & belforfait, mogelijkheid tot thuiswerk 
Deze vacature loopt nog 3 dagen.
(hoger) secundair onderwijs
bachelor of gelijkwaardig
geen diploma
master of gelijkwaardig
5 jaar ervaring
A
ruimtelijke ordening
infrastructuur en mobiliteit
leidinggevend
projectmanagement
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen