Maak een jobalert

Planoloog

Provincie Oost-Vlaanderen

Functieomschrijving

De kerntaak van dienst Ruimtelijke planning bestaat uit het opmaken van bestemmingsplannen, masterplannen en gebiedsvisies. Als bijvoorbeeld een oude fabriek verdwijnt, zoeken planologen naar een kwalitatieve nieuwe bestemming. Het is vaak een delicate, maar steeds interessante evenwichtsoefening tussen verschillende belangen, mogelijke invullingen en uiteenlopende visies. In de ruimtelijke projecten werkt dienst Ruimtelijke planning samen met heel wat verschillende doelgroepen. Het evenwichtig betrekken van relevante stakeholders, burgerparticipatie via goede communicatie en het ontwikkelen van een haalbaar, maar ambitieus actieplan zijn hierbij van cruciaal belang.

Via projecten met diverse andere partners geeft dienst Ruimtelijke planning het ruimtelijk beleid vorm en voeren dit beleid uit. Bij zo'n projecten worden inhoudelijk medewerkers ingezet, maar ook mensen vanuit de projectenpool. Zij zorgen specifiek voor een kwalitatieve procesbegeleiding. Als veel partners (provincies, gemeenten, Vlaamse agentschappen, ontwikkelaars, vzw's, ...) willen samenwerken is er enerzijds nood aan een goed plan waarin elkeen zijn belangen gewaarborgd ziet en anderzijds aan een goede uitvoering van dat plan waaraan elkeen tijdig zijn steentje bijdraagt.
De projectenpool begeleidt dit proces via projectmedewerkers, participatiemedewerkers en projectcoördinatoren. Als lid van de projectenpool sta je er dus voor in dat de inhoudelijke medewerkers en politici, maar ook die van de partnerorganisaties kunnen samenwerken tijdens de initiatiefase, participatieve trajecten, ontwerpfase en overlegmomenten van projecten.
Meer informatie over ruimtelijke planning vind je via www.oost-vlaanderen.be/planningkwadraat

Dienst Ruimtelijke planning bestaat uit een team van verschillende experten: ruimtelijke planners, projectpersoneel, gebiedswerkers, administratieve ondersteuners én participatiemedewerkers. Met een breed team gaat dienst Ruimtelijke planning de ruimtelijke planningsuitdagingen aan en stellen ze een duurzame en kwalitatieve ruimtelijke planning voorop.
Als ruimtelijk planner van de projectenpool kom je terecht in het team van de projectenpool die de procesbegeleiding levert voor de projecten waar de inhoudelijke medewerkers aan werken. Je werkt samen, rapporteert aan de projectcoördinatoren die de projecten coördineren waaraan jij meewerkt. Als ruimtelijk planner stem je de ruimtelijke vragen van de verschillende partners op elkaar af en bouw je zo mee aan een gefaseerd actieplan waarin je het ontwerpproces helpt afstemmen op de participatieve input en de specifieke wensen van de partners. Hiertoe begeleid je vaak opdrachten van dienstverleners die door het partnerschap worden aangesteld. Je neemt op die manier verantwoordelijkheid op voor de procesvoortgang en goede rapportage van de diverse ruimtelijke projecten en werkt steeds in nauwe samenwerking met de inhoudelijke verantwoordelijke cellen, de projectcoördinatoren, projectinitiator en projectmedewerkers en natuurlijk ook met de projectmedewerkers van andere partnerorganisaties.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen via https://vacatures.oost-vlaanderen.be/ 

Aanbod

Er wordt in eerste instantie een wervingsreserve aangelegd die 5 jaar geldig is.

De tewerkstellingsplaats is: Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…
Deze vacature loopt nog 10 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
administratie
administratie
infrastructuur en mobiliteit
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Provinciaal Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
België
BE