Maak een jobalert

Medewerker HVAC en sanitair

Hogeschool Gent

Functieomschrijving

Bij HOGENT maken we de toekomst via toponderwijs, innovatief onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Daarvoor zijn mensen met verschillende kwaliteiten nodig. Wie dus een verschil wil maken en zich ten dienste wil stellen van de samenleving, vindt bij HOGENT een brede waaier aan mogelijkheden.

Ter opvolging van een collega die met pensioen gaat, zijn we op zoek naar een medewerker HVAC en sanitair. Je komt terecht in de dienst Technisch Beheer van de directie Facilitair Beheer, waar meer dan 40 medewerkers er elke dag opnieuw aan werken om zowel studenten, personeel als externen een innovatieve en duurzame campus te bieden.

Binnen het team HVAC en sanitair ben je verantwoordelijk voor de sturing, de controle en het onderhoud van de installaties voor verwarming, ventilatie en airconditioning en voor de controle en het onderhoud van het sanitair. Je staat in voor een optimale werking van de installaties en zorgt ervoor dat ze voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast bied je ondersteuning bij renovatie- en/of verbouwingswerken uitgevoerd door externe firma’s. Kleine herstellingen zoals het vervangen van defecte pompen, radiatorkranen, lekkende buizen,… voer je zelf uit.

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

  • Bij je indiensttreding beschik je minstens over een diploma van hoger secundair onderwijs, of gelijkwaardig. Wil je weten of jouw diploma in aanmerking komt? Klik dan hier voor meer info.
  • Bij je indiensttreding beschik je over minstens vijf jaar werkervaring in een gelijkaardige functie.
  • Daarnaast dien je bij je indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

 

Competentievereisten

  • Je bent erg gemotiveerd voor deze functie en bent enthousiast om bij HOGENT aan de slag te gaan
  • Je hebt een zeer goede kennis van technische installaties voor verwarming, ventilatie en airconditioning en bent op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften. Ook PC-bediening en DDC-sturing vormen voor jou geen probleem.
  • Je organiseert je werkt zelfstandig, weet van aanpakken en werkt probleemoplossend
  • Je werkt servicegericht
  • Je bent een echte teamspeler
  • Je stelt je flexibel op wat betreft tijdsbesteding en staat mee in voor de technische nacht- en weekendpermanentie.
  • Je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen je directie en HOGENT

Aanbod

Wij bieden een voltijdse contractuele aanwerving voor onmiddellijke indiensttreding, voor de duur van één jaar. Na één jaar kan je contract op basis van positieve evaluatie omgezet worden in een contract van onbepaalde duur.

Een voltijdse opdracht bedraagt 38 uren. Je presteert volgens een vast uurrooster.

Daarnaast sta je mee in voor het verzekeren van de permanentie. Dit betekent dat je gedurende twee weken per maand wachtdienst hebt. Gedurende die twee weken houd je je buiten de diensturen voor interventies beschikbaar en realiseer je binnen de kortst mogelijke tijd een interventie op de campus waar zich het probleem voordoet. De wachtdienst maakt deel uit van je takenpakket.

Loonvoorwaarden

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse C, tussen de salarisschaal C11 (minimum) en de salarisschaal C22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: C11: €2066.60, C12: €2260.57, C21: €2327.80, C22: €2589.95 Voor meer info betreffende de salarisschalen kan je terecht op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen).

Naast je maandelijkse loon krijg je een vergoeding voor je wachtdienst. Voor twee weken wachtdienst per maand ontvang je een bruto vergoeding van €140, niet-geïndexeerd. Aangepast aan de huidige index betekent dit een maandelijkse bruto vergoeding van €238.97.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

 

Deze vacature loopt nog 21 dagen.
(hoger) secundair onderwijs
5 jaar ervaring
C
andere
logistiek en facility
technisch
uitvoerend
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Gent
België
BE