Maak een jobalert

Jeugdwerker

Stad Roeselare

Functieomschrijving

Je denkt jong en je wilt wat? Ben jij een enthousiaste teamspeler met een passie voor kinderen en jongeren? Kan jij jouw energie en creativiteit kwijt bij het ondersteunen van de Roeselaarse jeugd? Dan ben jij misschien de geknipte persoon!

Stad Roeselare is op zoek naar een jeugdwerker die zich perfect kan begeven in de leefwereld van kinderen en jongeren met een focus op het vakantieaanbod van de stad.

Stad Roeselare kent een jaarlijkse groei van het aantal deelnemers van het eigen vakantieaanbod. Om die groei op een gecontroleerde manier aan te pakken willen we o.a. onze speelpleinwerkingen professionaliseren en een duidelijkere regierol opnemen binnen het kampaanbod.

Daarnaast willen we ook sterk inzetten op de groei van het aantal kwetsbare deelnemers. Om dit alles te kunnen realiseren is het noodzakelijk om kwaliteitsvolle animatoren aan te trekken, te vormen en te behouden.

Samen met jouw collega’s, voorzie je enerzijds een verdere uitbouw van de bestaande werking, waarbij we tegemoet komen aan tendensen in vraag en aanbod, anderzijds werk je aan de aanpassing en verbetering wat betreft de capaciteit en kwaliteit van dit aanbod.

Concreet houdt dit onder meer in:

 • Ondersteuning bieden aan, opvolgen van en de communicatie verzorgen met vrijwilligers, jobstudenten en/of lesgevers (o.a. rekrutering, jaarwerking, vorming,…).
 • Opstellen van draaiboeken en planningen.
 • Directie overschrijdend samenwerken met andere diensten in functie van de optimale organisatie van de vakantiewerking.
 • In samenwerking met de collega’s van het Vrijetijdspunt het uitvoeren en mee opvolgen van  allerlei (administratieve) formaliteiten (planning animatoren/lesgevers, materiaal voorzien, infrastructuur reserveren, verzekering afsluiten, algemene communicatie…).
 • Instaan voor de communicatie met deelnemers, leveranciers, stakeholders, medeorganisatoren, enz.

Profiel

Je bent een goede planner en kan op een zelfstandige wijze werken, maar ook tijdig terugkoppelen.

Je hebt kennis van/ervaring in het jeugdwerk en een hart voor vrijwilligerswerk. Je bent in staat om vrijwilligers te begeleiden en aan te sturen.

Je kan vlot communiceren met verschillende doelgroepen. Je slaagt erin je een beeld te vormen van de behoeften van deze verschillende doelgroepen. 

Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden die de werking kunnen verbeteren. Je schrikt er niet voor terug om hier ook creatief uit de hoek te komen.

Aanbod

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema B1-B3.
 • Zes jaar relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit. Alle overheidservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke - en schaalanciënniteit. 
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst + mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 3%
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work. 
Deze vacature loopt nog 19 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
jeugd
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen