Maak een jobalert

interne auditor

Universiteit Gent

Functieomschrijving

Over de UGent

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.

Voor de Interne Auditdienst zijn wij op zoek naar een interne auditor. Deze functie behoort tot de functieklasse A, die de graden 7 t.e.m. 9 en de salarisschalen 7.1 t.e.m. 9.2 behelst.

Jouw opdracht

De interne auditor is verantwoordelijk -  in overleg met het diensthoofd - voor het plannen, organiseren, uitvoeren, opvolgen en rapporteren van verschillende toegewezen auditopdrachten. De interne auditor staat in voor de correcte uitvoering van het veldwerk, conform de eigen procedures uit het audithandboek en in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen binnen het vakgebied. Deze functie omvat o.a. volgende taken:

 • Je staat in voor de uitvoering en/of update van het jaarplan.
 • Je voert de toegewezen auditopdrachten uit volgens de overeengekomen methodologie en in overeenstemming met de gangbare wetgeving en reglementering, zowel eigen aan het beroep als andere.
 • Je zorgt voor de bewaking van de werkprocessen, de kwaliteit van de dienstverlening en het bereiken van de doelstellingen van de dienst Interne Audit. Dit gebeurt aan de hand van continue monitoring van de activiteiten. Indien nodig worden voorstellen tot bijsturing geformuleerd aan het diensthoofd van Dienst Interne Audit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van rapporten en het formuleren van aanbevelingen en adviezen. Je bewaakt hierbij de kwaliteit van het opgeleverde werk.
 • Je volgt de evoluties binnen de universiteit, het vakgebied en de reglementering op.
 • Je staat in voor de uitbouw van een kennismanagement, teneinde de verworven kennis binnen de entiteit beschikbaar te maken voor alle medewerkers van de dienst Interne Audit.
 • Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte aanwending van beschikbare financiële en andere middelen.
 • Je begeleidt externe experts bij de uitvoering van een opdracht.
 • Je ondersteunt het diensthoofd bij het organiseren van de vergaderingen van het auditcomité, het opmaken van de ontwerpnotulen en notulen van de vergaderingen van het auditcomité en het jaarverslag van de Interne Audit.
 • De interne auditor vervult de opdracht in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever en de andere werknemers. De interne auditor mag geen enkel nadeel ondervinden uit hoofde van die activiteiten die deel uitmaken van zijn opdracht.

Profiel

Kennis en ervaring:

 • Je hebt ervaring in een audit functie en/of interne controle functie.
 • Je hebt een goede algemene kennis van complexe operationele en financiële processen en je kan hierin risico’s detecteren. Je begrijpt welke impact bepaalde risico’s op de bedrijfsprocessen hebben.
 • Je weet hoe en in welke situaties elektronische hulpmiddelen kunnen worden ingeschakeld.
 • Je beschikt over een getuigschrift of een ander bewijs van bijkomende bekwaamheid in interne audit of je bent bereid dit te behalen.

Vaardigheden en attitudes:

 • Je bent in staat om zelfstandig de toegewezen opdrachten uit te voeren.
 • Je kan vlot, bondig, gestructureerd en begrijpelijk mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je bent sterk in plannen en organiseren; je zorgt ervoor dat de toegewezen auditopdrachten worden afgewerkt binnen een bepaalde doorlooptijd en budget en met een duidelijk resultaat.
 • Je bent in staat om complexe situaties te analyseren, tot het leggen van verbanden of te synthetiseren, tot het formuleren van duidelijke aanbevelingen en dit alles in sterke eindrapporten.
 • Je laat je in je vaststellingen en conclusies enkel leiden door feiten.
 • Je bent een tactvol en integer persoon met verantwoordelijkheidszin.
 • Je hebt inlevingsvermogen en je houdt bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening met de verwachtingen en noden van de geauditeerde.
 • Je beschikt over een gezonde dosis assertiviteit en je kan de geauditeerde met correcte en objectieve elementen overtuigen waarom bepaalde situaties risico’s opleveren.
 • Je werkt nauwgezet de opdrachten af.
 • Je neemt initiatief en je bent constructief ingesteld.
 • Je stelt je collegiaal op, je deelt kennis en je staat open voor ideeën van anderen.
 • Je bent leergierig ingesteld en bereid je bij te scholen in je vakdomein.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een diploma van master (of daarmee gelijkgesteld diploma). Je beschikt over een getuigschrift in interne audit of je bent bereid dit te behalen
 • Je kan een kopie voorzien van je diploma op het moment van je kandidatuurstelling (inclusief een NARIC-gelijkwaardigheidsattest voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie)
 • Je bezorgt ons tijdig (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) alle gevraagde documenten

Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum.

Aanbod

Je wordt tewerkgesteld in een statutaire functie (vaste benoeming na 6 maanden stage en mits positieve evaluatie) in functieklasse A met een verloning volgens salarisschalen 7.1 tot 9.2 afhankelijk van de relevante ervaring. Wedde aan 100 %: min. € 21.278,78 – max. € 40.955,09; geïndexeerde brutomaandwedde (aan 170,69%): min. € min. € 3.026,73– max. € 5.825,52.

We bieden een aantrekkelijke loopbaan, 35 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, een hospitalisatieverzekering, ecocheques en een ruim vormings- en opleidingsaanbod.

Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen kan je vinden op onze website: http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm

Deze vacature loopt nog 21 dagen.
master of gelijkwaardig
1 tot 2 jaar
A
andere
administratie
advies
financieel
andere
statutair (vastbenoemd)
Voltijds
Oost-Vlaanderen