Maak een jobalert

ICT-coördinator

Provincie Oost-Vlaanderen

Functieomschrijving

PAULO is de overkoepelende benaming van de 4 opleidingen die de Provincie Oost-Vlaanderen verstrekt aan overheids- en veiligheidspersoneel: de bestuursopleiding, de brandweeropleiding, de opleiding dringende geneeskundige hulpverlening en de politieopleiding. PAULO is een onderdeel van de directie Onderwijs en Vorming.

Je staat in voor de programmatie, het onderhoud en de implementatie van (web)toepassingen om de digitale dienstverlening in de 4 opleidingen binnen PAULO te optimaliseren. Je verleent ICT-bijstand aan de 4 opleidingen binnen PAULO zodat de opleidingen efficiënt verlopen.

Je werkt nauw samen met je collega ICT-coördinator binnen PAULO, met de 4 opleidingsdirecteurs, met de collega’s van de dienst ICT van de Provincie en met externe softwareleveranciers.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Profiel

Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

 • via interne mobiliteit of bevordering.

Aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur. 

De tewerkstellingsplaats is campus PAULO, Sprendonkstraat 5 te 9042 Mendonk.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1 - B2 - B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 460,78 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, musea,…
Deze vacature loopt nog 51 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
administratie
administratie
ict
technisch
uitvoerend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Campus PAULO
Sprendonkstraat 5
9042 Mendonk
België
BE