Maak een jobalert

Halftijds maatschappelijk assistent(e)

Provincie Antwerpen

Functieomschrijving

Aangenaam, de naam is An. Ik werk voor de Sociale Dienst binnen het Departement Mens, Communicatie en Organisatie. En jij binnenkort misschien ook.

Wat houdt het in?

Samen met nog 2 andere collega’s ben je het luisterend oor waar al onze medewerkers en hun leidinggevenden bij terecht kunnen, geef je advies en ondersteuning bij conflictsituaties, psychosociale risico’s en feedbackgesprekken en verwijs je door naar meer gespecialiseerde partners binnen het werkveld.

Het afgelopen jaar kwamen door Corona onze 1700 medewerkers in een uitzonderlijke werk- en thuissituatie terecht, die voor velen in diverse omstandigheden, extra mentale druk met zich meebracht. Samen met de HR accountmanagers, waarmee je steeds nauw samenwerkt, breng je deze hulpvragen in kaart en verleen je psychosociale hulp en advies.

Je uitvalsbasis is het provinciehuis maar je bezoekt geregeld ook onze buitendiensten. Je werkt halftijds.

Zo blijft de job gevarieerd en altijd boeiend. Ik kan het weten, ik doe het zelf al 2 jaar.

Waar zal jij jouw tanden inzetten?

1. Psychosociale dienstverlening

 • binnen onze organisatie treed je op als vertrouwenspersoon
 • je verleent psychosociale hulp en advies aan personeelsleden
 • je verwijst medewerkers door naar gespecialiseerde bevoegde instanties
 • je begeleidt medewerkers als klankbord bij werkgerelateerde problemen (vb. voorbereiding moeilijke gesprekken)
 • je bemiddelt indien nodig bij interpersoonlijke conflicten
 • je begeleidt medewerkers tijdens het reïntegratieproces na langdurig ziekte      
 • je informeert en adviseert inzake verlofstelsels, statuut, enz.,

2. Organisatie ondersteuning

 • je neemt actief deel aan het sociaal medisch team (interdisciplinair team met de arbeidsgeneesheer en een externe arbeidspsycholoog)
 • je neemt je rol op in formele en informele procedures (ongewenst gedrag, drugs- of alcoholproblematiek, reïntegratieprocedure na langdurig ziekte, medisch pensioen, …)
 • je volgt supervisie in het kader van de wet op psychosociaal welzijn en volgt deze actief op
 • je verzorgt een signaalfunctie naar de HR accountmanagers i.k.v. patronen in problemen op de werkvloer (op teamniveau én interpersoonlijk niveau), zonder daarbij je vertrouwensrol uit het oog te verliezen
 • je werkt acties op maat uit in overleg met HR accountmanagers, in het kader van de lopende HR-projecten binnen het HR departement

3. Administratieve taken

 • je volgt de dossiers “loonbeslag” op en maakt sociale verslagen
 • je waakt over de uitbetaling van sociaal financiële voordelen
 • je bent verantwoordelijk voor de opvolging van sociaal financiële voordelen (kindskorf, overlijdensvergoeding, medische apotheekkosten)

Profiel

Wat jij ons hopelijk kunt leren:

 • je hebt een grondige kennis van de sociale kaart en de wetgeving psychosociaal welzijn
 • je hebt een basiskennis van sociale wetgeving
 • je hebt een basiskennis van bemiddeling en conflicthantering
 • je hebt interesse in verschillende HR-domeinen: onthaal, loopbaanbeleid, permanente feedback, enz.
 • je hebt een grondige kennis van Word, Excel, Outlook en internet-toepassingen

Hoe jij de titel “favoriete collega van An” kan winnen:

 • Je beschikt over 365° inlevingsvermogen en je speelt gepast in op impliciete en onuitgesproken gevoelens van anderen en kan deze gevoeligheden en de (te verwachten) reacties goed in schatten
 • je coacht collega’s met het oog op het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden, stimuleert anderen om zelf oplossingen te vinden en neemt acties om het inzicht van de andere in diens eigen functioneren te versterken
 • je analyseert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten, detecteert onderliggende problemen en legt verbanden tussen verschillende soorten informatie
 • je werkt samen met anderen bij het nemen van beslissingen die op hen een impact hebben, werkt in open dialoog en een opbouwende communicatie sfeer en komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren
 • je neemt initiatief om structurele problemen binnen het eigen taakdomein op te lossen, stelt zelf documentatie samen om efficiënt te kunnen werken en formuleert voorstellen om bestaande situaties te verbeteren
 • je werkt organisatiesensitief, je creëert een draagvlak voor voorstellen door het verschaffen van informatie, betrekt anderen binnen de organisatie in overleg en besluitvorming en toetst je besluiten, voorstellen en acties af aan de belangen van anderen

 

Aanbod

Naast een vast contract en samenwerken in een tof team zijn aan de titel “maatschappelijk assistent” heel wat bijkomende voordelen verbonden.

Naast je geïndexeerd loon dat tussen de € 2.509,94 en € 3.387,70 bruto ligt, krijg je:

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • aanvullende ziekteverzekering
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

Bekijk onze extra legale voordelen om ons uitgebreid voordelenpakket te bekijken en onze loonsimulator om een

gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

 

Deze vacature loopt tot vandaag.
bachelor of gelijkwaardig
3 tot 5 jaar
B
andere
gezondheid, welzijn en zorg
hr
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Deeltijds
Antwerpen
Provinciehuis
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
België
BE