Maak een jobalert

Financieel deskundige

Provincie Limburg

Functieomschrijving

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.
Als impactgedreven organisatie is het provinciebestuur actief op vier domeinen.

 • Metropool Limburg: ijveren voor één vervoerregio, samen met Limburgse steden en gemeenten Europese subsidies binnenhalen, strijd voeren tegen de klimaatverandering.
 • Economische versneller Limburg: infrastructuur en aantrekkelijkheid van Limburg versterken voor het bedrijfsleven.
 • Ruimte Limburg: een ruimtelijke visie voor Limburg om het platteland, de typische stedelijkheid, economische clusters en ruimte voor verbindingen te versterken.
 • Visit Limburg: het ontsluiten van Limburg en zijn toeristische troeven met spraakmakende projecten.

Zowel voor het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) als voor de Provinciale Scholen zoekt het provinciebestuur een financieel deskundige.

Over de functie

Als lid van het team ondersteun je de algemene werking van de instelling zowel financieel als administratief. 

 • In overleg met jouw leidinggevende voer je een algemeen financieel beheer. Zo sta je onder meer mee in voor de budgettaire planning en opvolging van projecten, en coördineer en implementeer je nieuwe financiële en boekhoudkundige veranderingen en uitbreidingen. Je voert periodieke budgetcontroles uit en bespreekt deze met jouw leidinggevende.
 • Je staat jouw leidinggevende bij het tot stand komen, de afhandeling en de opvolging van deputatiedossiers bij en neemt er een uitvoerende rol in op. Je waakt mee over de correcte interpretatie en toepassing van wetgeving en interne procedures in het kader van overheidsopdrachten en je stimuleert je collega’s op dit vlak. Je houdt een efficiënt registratiesysteem bij met betrekking tot de inkomende en uitgaande administratieve dossiers en de opvolging ervan.
 • Je treedt op als back-up voor jouw collega’s voor het bestel- en aankoopbeheer (opmaak van bestelbonnen, het inboeken van aankoop- en verkoopfacturen, …).

Profiel

A. Formele deelnemingsvoorwaarde

Je beschikt over een bachelor- of gelijkgesteld.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnen de 6 maanden na de uiterlijke inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen via naricvlaanderen.be.

B. Competenties

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties:

C. Algemene toelatingsvoorwaarden

Op de datum van je aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 2 586,74 euro en maximum 4 313,71 euro
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Fietsvergoeding
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Maaltijdcheques (7,50 euro)
 • Gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden)
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Bokrijkabonnement
 • ...
Deze vacature loopt nog 5 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
financiën en begroting
financieel
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Limburg