Maak een jobalert

economic development manager

Stad Brugge

Functieomschrijving

Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor een Economic Development Manager bij de Strategische Cel  (salarisschaal A4a-A4b – deadline 23 juni 2019).

 • Je vertaalt het beleid omtrent de economische ontwikkeling van Brugge en de Brugse regio naar concrete acties.
 • Je volgt de nieuwste trends, evoluties en revoluties in de economische sector, om hier vlot op in te kunnen spelen en Brugge te blijven promoten als een ondernemingsvriendelijke stad.
 • Je vervult een rol als centrummanager die ijvert voor een kwalitatief en divers winkelaanbod, in nauw samenwerking met de Brugse handelaars.
 • Je bouwt partnerships uit met diverse stakeholders en zoekt maximale aansluiting bij lokale en bovenlokale initiatieven wat betreft werk en ondernemen.
 • Daarnaast werk je ook mee aan de ontwikkeling van een hub voor start-ups en incubatoren, de verdere uitbouw van het digitaal loket en diverse  (Europese) projecten rond thema’s als duurzaam ondernemen en innovatie/creatieve/circulaire economie.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma, aangevuld met minstens 4 jaar relevante professionele ervaring.
 • Je bent vertrouwd met het (Brugs) economisch landschap en de reglementering waar (kandidaat-)ondernemers mee te maken hebben.
 • Je hebt kennis van de algemene economische principes en tendensen, aangevuld met een zo breed mogelijke generalistische kennis: mobiliteit, milieu, activiteiten ondernemers…
 • Je getuigt van een analytisch vermogen, vernieuwende inzichten en een toekomstgerichte visie die je ook kan uitdragen
 • Je bent een netwerker die handelt in het belang van de organisatie en de Brugse economie.

Aanbod

 • Bruto maandsalaris op niveau A4a-A4b (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele aanstelling met 4 jaar ervaring: 4.061 euro.
 • Voor deze functie kan er tot max. 4 jaar relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige verrekend worden. Je levert zelf de bewijsstukken hiervan. Het bestuur beslist op basis van die stukken over de relevantie.
 • Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
 • Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.
Deze vacature loopt nog 6 dagen.
master of gelijkwaardig
4 jaar ervaring
A
economie
advies
financieel
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen