Maak een jobalert

Directeur (m/v) Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk

Provincie West-Vlaanderen

Functieomschrijving

Situering van de dienst en de functie

Het provinciebestuur West-Vlaanderen is als inrichtende macht op zoek naar een nieuwe directeur voor het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk.

Je start als adjunct-directeur en ondersteunt de uittredende directeur in de vervulling van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden. Tijdens de periode als adjunct-directeur krijg je de nodige opleiding.

De uittredende directeur behoudt zijn verantwoordelijkheden en staat in voor de algemene leiding van de school tot de beëindiging van zijn functie in augustus 2021. Bij de beëindiging van de functie van de uittredende directeur neemt de nieuwe directeur de functie definitief en volwaardig over.

Het directieteam bestaat verder uit een adjunct-directeur die een ondersteunende rol opneemt. Deze functie is eveneens vacant en wordt gelijktijdig met de invulling van de plaats van directeur opgestart. 

Plaats in de organisatie

Je bent directeur van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI). Het PTI bestaat uit een campus Techniek & Design (Graaf Karel de Goedelaan 7 te Kortrijk) en een campus Wetenschap & Groen (Condédreef 10 te Kortrijk).

De functie van Directeur impliceert zowel leidinggeven als management.  PTI wenst een slagkrachtige en wendbare organisatie te zijn en de algemeen directeur moet in deze context inspirerend kunnen optreden naar de eigen organisatie, de Provincie en extern.

Je rapporteert aan de voorzitter van het coördinatieteam waartoe de school behoort, de bevoegde gedeputeerde en de deputatie.

Basisdoelstelling

Je bent als directeur de eindverantwoordelijke, leider en manager van de school:

  • Je ontwikkelt een accurate en ambitieuze visie in functie van het te voeren provinciaal  onderwijsbeleid, maakt creatieve keuzes bij de beleidsuitvoering en vertaalt deze visie naar de medewerkers
  • Je brengt verschillende partijen op één lijn
  • Je stimuleert en motiveert het personeel en bouwt een passende organisatiecultuur
  • Je staat in voor het management van de school en de diverse afdelingen
  • Je organiseert de informatiedoorstroming en communicatie
  • Je stelt de leerling centraal en focust daarbij op maximale talentontwikkeling, deelname aan het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt en aan diverse facetten van de samenleving

Je positioneert als directeur de school in de externe omgeving:

  • Je gaat om met diverse stakeholders uit het onderwijs én de bedrijfswereld
  • Jij bouwt proactief een netwerk en stimuleert samenwerkingsverbanden
  • Jij bent het gezicht van de school en zorgt er voor dat de organisatie een prominente plaats inneemt in de het lokale onderwijslandschap

Je wordt in eerste fase aangeworven als adjunct-directeur en na positieve evaluatie in tweede fase aangesteld als directeur vanaf 1 september 2021. 

Profiel

Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens over een educatieve bachelor of een bachelor met bewijs van pedagogische bekwaamheid en minstens 3 jaar relevante beroepservaring.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Uitgebreide informatie over de aanstellingsvoorwaarden vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/solliciteren.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

Je komt terecht in een dynamische omgeving waar er ruimte is voor innovatie.

Als adjunct-directeur word je verloond in loonschaal 540, als directeur in loonschaal 525. Bovenop het salaris worden je ook aantrekkelijke extralegale voorwaarden aangeboden. Uitgebreide informatie over de extralegale voordelen vindt je op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salaris

Deze vacature loopt nog 1 dag.
bachelor of gelijkwaardig
3 jaar ervaring
A
onderwijs en vorming
advies
andere
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen