Maak een jobalert

Diensthoofd Ruimtelijke Ordening - Omgevingsvergunning

Provincie Limburg

Functieomschrijving

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.
Als impactgedreven organisatie is het provinciebestuur actief op vier domeinen.

 • Metropool Limburg: ijveren voor één vervoerregio, samen met Limburgse steden en gemeenten Europese subsidies binnenhalen, strijd voeren tegen de klimaatverandering.
 • Economische versneller Limburg: infrastructuur en aantrekkelijkheid van Limburg versterken voor het bedrijfsleven.
 • Ruimte Limburg: een ruimtelijke visie voor Limburg om het platteland, de typische stedelijkheid, economische clusters en ruimte voor verbindingen te versterken.
 • Visit Limburg: het ontsluiten van Limburg en zijn toeristische troeven met spraakmakende projecten.

Met de invoering van de omgevingsvergunning werden de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning, de milieuvergunning, de natuurvergunning en de socio-economische vergunning samengevoegd in één vergunningsproces. De afdeling Omgevingsvergunning staat in voor het behandelen van deze omgevingsvergunningsdossiers in eerste aanleg en beroep en doet dit met de nodige kennis en expertise, via het omgevingsloket. De afdeling Omgevingsvergunning omvat een dienst Ruimtelijke Ordening en een dienst Milieu die geïntegreerd werken. 

Het team bestaat uit 16 mensen.  

Momenteel is er 1 contractuele functie vacant. 

Over de functie

Als inspirerende en coachende leidinggevende coördineer je de dienst Ruimtelijke Ordening binnen de afdeling Omgevingsvergunning van de Directie Omgeving. Je gaat op zoek naar het structureel verbeteren van de werking van de dienst door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. Je handelt met respect voor de administratieve regels en voor de doelstelling en de belangen van de organisatie. Je uit op basis van een afweging van relevante criteria en met zicht op de consequenties, je mening en formuleert ten aanzien van het beleid een onderbouwde visie. Je beschikt over een grondige kennis van de toepasselijke wetgeving inzake ruimtelijke ordening en aanverwante regelgeving en je hebt de nodige expertise om grotere projecten en vergunningen te beoordelen.  

Profiel

A. Formele deelnemingsvoorwaarde

Je beschikt over een masterdiploma in de architectuur en minimaal 3 jaar relevante ervaring.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen via naricvlaanderen.be.

B. Competenties

In de functiebeschrijving (link) vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

C. Algemene toelatingsvoorwaarden

Op de datum van je aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden.

 • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 4 224,92 euro en maximum 5 934,13 euro
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Fietsvergoeding
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Maaltijdcheques (7,50 euro)
 • Gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden)
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Bokrijkabonnement
 • ...
Deze vacature loopt nog 5 dagen.
master of gelijkwaardig
3 jaar ervaring
A
ruimtelijke ordening
infrastructuur en mobiliteit
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Limburg