Maak een jobalert

Diensthoofd Onderhoud Openbaar Domein (tijdelijk) (C4-C5)

Stad Roeselare

Functieomschrijving

Kan je inspireren? Kan je mensen op sleeptouw nemen? Is feedback geven voor jou een evidentie? Kan jij de visie vertalen naar een goeie werkwijze op de werkvloer?Dan ben je misschien wel wie we zoeken!

Kerntaak

Het diensthoofd Onderhoud Openbaar Domein staat in voor een goede begeleiding, coaching en aansturing van de ploegleiders waar hij leiding aan geeft.

Hij zorgt eveneens voor een goede werking binnen de ploegen en een optimale samenwerking tussen de ploegleiders/ploegen onderling. Tot slot draagt hij bij aan de goede werking van het departement Onderhoud Openbaar Domein.

1. Aansturen, opvolgen, motiveren en ondersteunen van de ploegleiders binnen het departement Onderhoud Openbaar Domein. Dit houdt onder meer in:

 • Leiden, coachen, motiveren en sensibiliseren van de ploegleiders volgens de principes en richtlijnen van personeelsbeleid: door hen op regelmatige basis feedback te geven, voeren van formele en informele ontwikkel- en evaluatiegesprekken.
 • Ondersteunen, adviseren en begeleiden van de medewerkers in hun rol als ploegleider en bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden en taken.
 • Een eerste aanspreekpunt zijn voor ploegleiders en ploegen en een oplossing aanreiken voor de meer complexe problemen die zich aandienen.
 • Opleidingsbehoeften inschatten voor jezelf en de ploegleiders waarover je leiding geeft en hiervoor de nodige stappen zetten.
 • Zorgen voor een veilige werkomgeving die in voldoende mate is aangepast aan de behoeften, normen en reglementeringen en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn van de ploegleider.
 • (Administratieve) coördinatie en opvolging van het dagelijks personeelsbeheer waaronder verlofregeling, prikklok, permanentieschema, …
 • Bewaken van dienstafspraken met ploegleiders, …
 • Op de hoogte zijn van de werkbonnen die door planning werden voorbereid (m.a.w. zelf geen planningsbevoegdheid opnemen) en voldoende affiniteit hebben met het door de ploegen uit te voeren werk.
   

2. Instaan voor de goede werking binnen de ploegen en een goede samenwerking tussen ploegleiders en ploegen onderling. Dit houdt onder meer in:

 • Het overgrote deel van de werktijd aanwezig zijn op het terrein.
 • Waken over de goede interactie en coördinatie tussen de ploegen.
 • Waken over de ‘mental health’ en ‘good spirit’  binnen de ploegen.
 • Zorgen voor een vlotte interne communicatie en informatiestroom met de ploegleiders, m.a.w. ervoor zorgen dat iedereen tijdig over de nodige, juiste en volledige info beschikt (o.a. voorbereiden en leiden van overleg).
 • Ervoor zorgen dat de medewerkers als één samenwerkend geheel functioneren, vb. door de organisatie van overleg, stimuleren van de teamwerking.
 • Bewaken dat het werk efficiënt, adequaat en binnen de termijn wordt uitgevoerd.
   

3. Samen met het departementshoofd en de andere diensthoofden mee werken aan de activiteiten binnen en de algemene werking van het departement Onderhoud Openbaar Domein. Dit houdt onder meer in:

 • Meewerken aan en het in uitvoering brengen van de doelstellingen van het departement.
 • Actief participeren op het Overleg Onderhoud Openbaar Domein.
 • Een kritisch oog hebben voor behoeften en problemen en hiervoor de nodige verbetertrajecten, oplossingen en acties bedenken en/of implementeren.
 • Stimuleren en begeleiden van ploegleiders en ploegen bij het implementeren van verbeteropportuniteiten om rendement te verhogen.
 • Meewerken aan projecten binnen het departement en eventueel departement overschrijdend.
 • Collega’s informeren over de zaken waarmee je bezig bent en met hen samenwerkt.

Profiel

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of 2 jaar relevante ervaring.
 • Je kan mensen overtuigen en meenemen in een proces of project.
 • Je bent in staat om problemen te analyseren.
 • Je bent een initiatiefnemer op verschillende vlakken. Je ziet mogelijkheden tot verbetering en neemt die ook vast.
 • Je kan vlot communiceren en bent sterk klantgericht.
 • Je bent nauwkeurig en neemt initiatieven om een optimale werking van het departement te ondersteunen.
 • Je bent betrouwbaar en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de stad.
 • Je zorgt mee voor de veiligheid van de medewerkers.
 • Je bent een geboren leider en je durft mensen bij- en aansturen.
 • Je kan leiding geven en slaagt erin medewerkers gepast te begeleiden.
 • Lees meer over de competenties die wij belangrijk vinden.

Aanbod

Wij bieden:

 • Een contract van een jaar met kans op verlenging.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema C4-C5.
 • Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke – en de schaal-anciënniteit.
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler van 2% die binnen een jaar zelfs stijgt naar 3%
Deze vacature loopt nog 4 dagen.
(hoger) secundair onderwijs
1 tot 2 jaar
C
openbare werken
leidinggevend
vervangingscontract
Voltijds
West-Vlaanderen