Maak een jobalert

Deskundige water, droogte en klimaatadaptatie

Stad Roeselare

Functieomschrijving

Realiseer je graag oplossingen voor watergerelateerde uitdagingen (klimaatadaptatie, droogte, wateroverlast, waterkwaliteit,…) in de stad? Zit het projectmatig werken in je genen. Krijg je energie van het uitwerken en realiseren van oplossingen voor dergelijke concrete uitdagingen? 

Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

 • Je bent verantwoordelijk van A tot Z voor diverse projecten waarmee het waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer in de stad gegarandeerd wordt, niet in het minst in het licht van klimaatadaptatie. Je hebt daarbij aandacht voor robuuste technische onderbouwing, gedragenheid van je projectaanpak en duurzame, toekomstgerichte opbouw van de ingrepen die je zult realiseren.
 • Je organiseert projectteams voor je waterprojecten en bent er verantwoordelijk voor dat afgesproken doelstellingen tijdig worden behaald. Je treedt in dialoog met interne en externe stakeholders, je werkt samen met hen werkbare oplossingen uit in je vakgebied, en je leidt de uitvoering daarvan in goede banen. Je zorgt ervoor dat de implementatie van het project mee gedragen wordt door de verschillende stakeholders. Je bent daarbij in staat op gepaste wijze bij te sturen waar en wanneer nodig. Je zorgt voor gepaste overdracht van je realisaties naar de gebruiker.
 • In samenwerking met de themaverantwoordelijke probeer je wijkgerichte vragen, meldingen en adviezen te stroomlijnen. Je gaat op zoek naar werkbare, concrete oplossingen op maat van elk van de te realiseren doelstellingen rekening houdend met de gangbare beleidskaders en visies. Je houdt daarbij rekening met de concrete omgevingsfactoren die in elk project anders zijn. Je houdt rekening met wettelijke randvoorwaarden inzake milieu en waterbeheersing, waar je vertrouwd mee bent, of waar je je zelf op korte termijn vertrouwd mee maakt.
 • Je neemt ook verantwoordelijkheid op in multidisciplinaire projecten voor het deelaspect water en droogte:
  Een aantal voorbeelden waarin we verwachten dat je het project zelf in handen neemt:

  • Aanleg van bufferbekkens.
  • Beheer van sluizen
 • Een aantal voorbeelden van grotere projecten waarin je betrokken kan zijn:
  • Een nieuw woongebied zoals het Roobaertpark.
  • Het gescheiden rioleringsstelsel uitrollen in de ganse stad

Profiel

 • Je bent vertrouwd met een projectmatige aanpak van uitdagingen. Je weet medewerkers in een projectteam te enthousiasmeren en te organiseren.
 • Je beschikt over de nodige expertise inzake waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer, ofwel door opleiding ofwel door ervaring.
 • De watermicrobe zit bij jou in het bloed (of je hebt geen schrik die microbe op te doen).
 • Je bent creatief, resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je kan op een zelfstandige wijze werken, maar ook tijdig terugkoppelen.
 • Je werkt nauwkeurig en met oog voor detail.
 • Ook in routinetaken blijf je steeds kritisch en alert.
 • Je kan mensen overtuigen.
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Je slaagt erin een probleem te doorgronden en een relevante oplossing te voorzien.
 • Je hebt een bachelordiploma of 2 jaar relevante ervaring.

Aanbod

 • Een contract van 2 jaar (bepaalde duur). Verlenging is daarbij zeker niet uitgesloten maar hangt af van de evolutie qua projecten.
 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema B1-B3.
  Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst en mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een pluspas.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 3%.
 • Heel wat leuke activiteiten in het kader van Fit4work.
Deze vacature loopt nog 19 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
watervoorzieningen
administratie
advies
infrastructuur en mobiliteit
projectmanagement
technisch
wetenschappelijk
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen