Maak een jobalert

Deskundige human resources

Hulpverleningszone Waasland

Functieomschrijving

Hulpverleningszone Waasland organiseert gelijktijdig een aanwervingsprocedure en bevorderingsprocedure en zal één gemeenschappelijke reserve aanleggen voor:

Deskundige Human Resources (B1-B2-B3)
Voltijds - contractueel

De zone
Ingevolge de brandweerhervorming zijn sedert 1 januari 2015 de posten van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster ondergebracht in Hulpverleningszone Waasland met een bovenlokaal management.

De jobinhoud
De deskundige HRM is medeverantwoordelijk voor de uitwerking en de implementatie van een aantal HR-projecten en biedt ondersteuning aan het diensthoofd HRM. De deskundige HRM organiseert en ondersteunt de activiteiten van de dienst en draagt zo bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen, de efficiënte werking van de dienst HR en tot een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten.

Tewerkstellingsplaats: post Melsele.
Functieprofiel als bijlage.

Profiel

De voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:
De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum, 14 mei 2019 om 23u59, voldoen aan volgende algemene voorwaarden:

  1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. De aanstellende overheid beslist over het passend gedrag aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 3 maanden oud is op het ogenblik van de indiensttreding. Als daarop ongunstige opmerkingen voorkomen mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. De aanstellende overheid oordeelt over de inhoud van het uittreksel en neemt de opmerkingen van de sollicitant in overweging. Bij de beoordeling houdt de aanstellende overheid rekening met het dienstbelang, de waardigheid van de desbetreffende openbare functie en de aard van de te begeven betrekking.
  2. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
  3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  4. Tot het wettige verblijf in België en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten of leerplichtig in België.
  5. In het bezit zijn van een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Laatstejaarsstudenten leggen een studiebewijs voor en een verklaring van de school dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun bachelordiploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij Hulpverleningszone Waasland.

Als er minder dan 3 geldige kandidaturen zijn bij het afsluiten van de kandidatuurstelling kan de aanstellende overheid opteren om een nieuwe oproep te doen om zo het aantal potentiële kandidaten te verhogen.

Aanbod

  • Een aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering.
  • Een aangepaste vorming en een functionele loopbaan.
  • Een boeiende job in een aangename werksfeer.
  • Een interessante verlofregeling.
  • Minimum bruto-maandloon: 2.460,78 EUR/bruto-maandloon met 12 jaar anciënniteit: 2887,50 EUR

De beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit in aanmerking genomen worden voor maximum 12 jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Het rechtstreekse nut wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van die diensten met de algemene en specifieke voorwaarden en met het functieprofiel van de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring met documenten van externe instanties.

Deze vacature loopt nog 19 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
werk en sociale economie
advies
hr
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen