Maak een jobalert

Deskundige bestuursadministratie

Stad Sint-Niklaas

Functieomschrijving

De dienst bestuursadministratie is het administratief hart van de organisatie. Het is een hecht team dat bekend staat als de dienst waar je altijd op kan rekenen en die zorgt dat alles in orde komt. Voor deze dienst zoeken wij een enthousiaste deskundige bestuursadministratie met zin voor
verantwoordelijkheid. 

Ben jij hands-on en ben je graag op de hoogte van het reilen en zeilen van alles wat er in onze stad gebeurt? Dan is deze functie vast iets voor jou!

Geen enkele werkdag is dezelfde. Jouw takenpakket bestaat onder andere uit:

 • Veranderingsprojecten opvolgen van A tot Z
 • Coördineren van de administratieve ondersteuning van de verschillende bestuursorganen (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen,…)
 • Verlenen van (juridisch) advies
 • Begeleiden van en samenwerken met collega’s van allerlei diensten om samen tot het gewenste resultaat te komen
 • Vervangen van het diensthoofd bij afwezigheid

Een juridische basis is een meerwaarde, maar geen vereiste. Een enthousiaste werkhouding daarentegen is een absolute must! Hou jij ervan om de dag te starten met een glimlach en deze te delen met je collega’s? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Profiel

Op woensdag 24 augustus 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • je slaagt voor de selectieproeven

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt:

a) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
b) praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Aanbod

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
 • minimum maandloon:
            o met 0 jaar anciënniteit: 2691,33 EUR bruto
            o met 12 jaar anciënniteit: 3125,52 EUR bruto
            o loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Deze vacature loopt nog 14 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
administratie
juridisch
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Sint-Niklaas
België
BE