Maak een jobalert

Consulent (beleidsuitvoerend) – cel Mobiliteit – Directie Preventie

Hulpverleningszone Centrum

Functieomschrijving

Je ressorteert onder de directie Preventie, afdeling Operationele Preventie, en zal als mobiliteitsambtenaar functioneren in de Mobiliteitscel aangestuurd door een brandweer
officier met ondersteuning van operationeel personeel.

Als consulent – cel Mobiliteit sta je in voor:
- het garanderen van de bereikbaarheid van hulpdiensten door preventief advies te geven op nieuwe of gewijzigde ontwikkelingen op het openbare of private domein;
- Controle op terrein van uitgevoerde projecten al dan niet met fysieke testrit;
- deelname aan overleg op verschillende niveaus binnen de zonale gemeenten om de respectievelijke wetgevingen te laten naleven en nieuwe evoluties op vlak van
mobiliteit mee te helpen realiseren met als doel de bereikbaarheid van hulpdiensten te optimaliseren;
- het informeren van de operationele dienst over wijzigingen op openbaar domein en reikt middelen aan om alle medewerkers te bereiken;
- het rapporteren en indien nodig oplossingen aanreiken bij eventuele mobiliteitsproblemen;
- ondersteunen en informeren van de operationele dienst op vlak van mobiliteit door nauw overleg met de gemeentelijke mobiliteitsdiensten en zo nodig de
betrokken beleidsverantwoordelijken;
- ondersteunen en informeren van de preventiedienst over huidige en toekomstige publieke en niet-publieke ruimte i.f.v. bereikbaarheid
hulpdiensten;
- uitvoeren van computersimulaties uit in kader van mobiliteit hulpdiensten;
- uitvoeren van taken in samenwerking met de betrokkenen mobiliteitsdiensten van de zonale gemeenten;
- overleg met hogere overheidsdiensten over mobiliteit op het primaire wegennet;
- uitwerken en coördineren van het bedrijfsvervoerplan;
- ondersteuning van de Directie preventie.

Specifieke arbeidsomstandigheden:
- Je werkt hoofdzakelijk conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement, occasioneel indien de dienst het vereist na de daguren (zoals
’s avonds en in het weekend)
- Je past je binnen jouw functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan. Op deze manier kom je tegemoet aan wijzigende omstandigheden, opdrachten en doelstellingen binnen de dienst waar je bent tewerkgesteld. Er kan jou door jouw leidinggevende gevraagd worden om bijzondere prestaties te verrichten conform de vigerende regeling en er kan jou gevraagd worden om op verschillende plaatsen binnen de zone te werken.

Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdatum voor de selectieprocedure:
- gelet op de specificiteit van de functie van consulent Mobiliteit is het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over:
- OFWEL één jaar professionele ervaring in het werkdomein mobiliteit;
- OFWEL één jaar relevante professionele ervaring in een mechanisch-technisch domein;
- OFWEL een bachelor diploma in een technische richting (bijvoorbeeld bouw,
elektriciteit,…);

- beschikken over een rijbewijs B.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn op het moment van aanwerving:
- een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking of functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de
werknemers op het werk;
- voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht;
- voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
- de anti-discriminatie verklaring onderschrijven;
- slagen voor de selectieprocedure (zie verder);

Laatstejaarsstudenten dienen het bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn op de uiterste inschrijvingsdatum. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze voldoen aan de
diplomavereisten op het ogenblik van aanstelling.
De kandidaten die buitenlandse diploma’s voorleggen, moeten vóór de uiterste datum geldend voor de inschrijvingen voor de selectieprocedure het bewijs leveren dat ze de
gelijkwaardigheid van het diploma hebben aangevraagd.
De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene aanwervingsvoorwaarden.

 

Competentieprofiel
In overleg met de betrokken partijen en vanuit de inhoud van de functiebeschrijving wordt
voorgesteld om volgende competenties, cruciaal voor de uitoefening van de functie te meten:
- klantgericht handelen
- resultaatgericht werken
- rapporteren
- samenwerken
- analyseren
- probleemoplossend werken
- technische vaardigheden beheersen

Aanbod

Ons aanbod:
- een job in Gent
- afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie
- bruto startloon van 2.509,94 euro per maand
- interne kandidaten behouden hun reeds verworven statuut
- eventueel meerekenen van relevante anciënniteit
- een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
- extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
- aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden
- gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding

Deze vacature loopt nog 18 dagen.
geen diploma
1 tot 2 jaar
B
andere
infrastructuur en mobiliteit
technisch
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Hoofdkazerne Gent
België
BE