Maak een jobalert

Business developer innovatie in textiel (T-CAP)

Universiteit Gent

Functieomschrijving

De Universiteit Gent zoekt een ondernemende en dynamische medewerker om de vermarkting van innovatief textiel voor comfort en bescherming te faciliteren.

Voor haar samenwerking met de industrie maakt de UGent gebruik van een netwerk van gespecialiseerde business development centra, gefinancierd door het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF), en ondersteund door een centrale dienst voor technologietransfer. De UGent zet op deze wijze in op het stimuleren van de commercialisatie van innovatieve kennis en technologie.

De business development centra brengen complementaire onderzoeksgroepen bijeen naargelang toepassingsgebied of expertisedomein. Belangrijke activiteiten omvatten het opzetten van industriële samenwerkingen, het afsluiten van licenties en het creëren van spin-offs.

T-CAP - Textiles for Comfort And Protection

T-CAP is een nieuw valorisatieconsortium dat de expertise samenbrengt om baanbrekende textielproducten te ontwikkelen. T-CAP heeft als expertisedomein het onderzoeken, ontwikkelen en valoriseren van innovatief textiel waarmee gebruikers (mensen én dieren) beschermd worden tegen externe (f)actoren zonder in te boeten op comfort zodat de producten met succes zullen ingezet worden. Prof. Dr. Lieva Van Langehove is promotor-coördinator.

Taakomschrijving

Uw belangrijkste taken bestaan uit:

 • Het identificeren en vermarkten van valoriseerbare onderzoeksresultaten binnen het T-CAP Business Development Centrum door het afsluiten van R&D-contracten, licentieovereenkomsten en het oprichten van spin-offs;
 • Het verhogen van de samenwerking met de industrie via het afsluiten van bilaterale onderzoekcontracten en het stimuleren, ondersteunen en trekken van deelname aan industriële onderzoeksprogramma’s (bv. via VLAIO, EU, …);
 • Het identificeren, consolideren en opvolgen van strategische partnerships met economisch relevante spelers in de markt die een toegevoegde waarde hebben voor het consortium;
 • Het stimuleren van interne samenwerkingsverbanden gericht op de ontwikkeling van technologieplatformen;
 • Het stimuleren en begeleiden van technologieontwikkeling en valorisatie (IP, industriële proof-ofconcept, vermarkting, …);
 • De interne organisatie van het consortium in samenspraak met de hoofdcoördinator van het consortium (visie, strategie, project management, financieel beheer, communicatie, ...);
 • Het profileren van het consortium op nationaal en internationaal vlak bij bedrijven en overheden, door middel van seminars, workshops, website, evenementen, enz., met het oog op het ontwikkelen van partnerships.

Profiel

 • U beschikt over een gedegen wetenschappelijke kennis en relevante expertise in het domein van textielinnovatie
 • U bent houder van een thematisch relevant doctoraatsdiploma of beschikt over min. 5 jaar ervaring in het uitvoeren/vermarkten van toegepast onderzoek
 • U beschikt over minstens 3 jaar relevante industrieel georiënteerde werkervaring, met betrekking tot minstens twee van de volgende aspecten:
  o valorisatie van onderzoek in het algemeen;
  o intellectuele eigendomsrechten en vermarkting ervan via het afsluiten van licenties;
  o business development in een business-to-business of academy-to-business omgeving;
  o Research and development and Innovation (R&D&I)-management en project management;
  o opzetten van multi-partner consortia in het kader van industriële onderzoeksprogramma’s (Europees, regionaal);
  o het oprichten van spin-offs;
 • Een opleiding in Business Management (MBA) is een pluspunt.
 • Ervaring of opleiding in de volgende domeinen zijn een pluspunt:
  o ervaring met project management en de contractuele aspecten van onderzoeks- en valorisatieprojecten;
  o ervaring in marketing, prospectie naar nieuwe partners, het voeren van PR en het uitbouwen van professionele netwerken;
  o ervaring met het opzetten en coördineren van domein-overschrijdende en multidisciplinaire structuren;
  o ervaring in het opzetten van strategische samenwerkingsverbanden;
  o opleiding in management skills
 • U heeft affiniteit met zowel de academische als de bedrijfssector en de publieke sector en kan zowel zelfstandig als in teamverband de projecten deskundig en tijdig afhandelen;
 • U heeft een ondernemende ingesteldheid, bent diplomatisch en werkt resultaat- en servicegericht;
 • U beschikt over uitgesproken communicatieve vaardigheden en bent representatief en flexibel;
 • U beschikt over een relevant (internationaal) netwerk;

Aanbod

Het betreft een contractuele aanstelling van onbepaalde duur. Wij bieden u een volwaardig loopbaanperspectief binnen een stimulerend statuut, afhankelijk van uw kennis en ervaring.

Deze vacature loopt nog 24 dagen.
doctoraat
geen diploma
Geen ervaring
A
wetenschap en innovatie
andere
projectmanagement
wetenschappelijk
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen