Maak een jobalert

Bouwkundig adviseur (A1a-A2a)– voltijds – statutair

Lokaal bestuur Dendermonde

Functieomschrijving

Samen met een team van een 10 tal medewerkers van de dienst gebouwen beheer je diverse gebouwen in eigendom van het lokale bestuur (musea, sporthallen, administratieve gebouwen, woonzorgcentra, kinderopvang,…). Je levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de verschillende
nieuwbouw-, renovatie-, restauratie- en onderhoudswerken. Je hebt een praktische kijk op de uitvoering van projecten en latere uitbating van gebouwen, je hebt expertise of wil deze opbouwen in gebouw technische installaties. Je rapporteert aan het diensthoofd-ingenieur.

Je staat in voor de opvolging van diverse projecten en treedt hierbij op als projectleider voor in hoofdzaak gebouw technische dossiers, uitgevoerd door de eigen technische dienst, externe aannemers of een combinatie van beide. Je bent de spilfiguur bij de realisatie van deze projecten en volgt deze zowel inhoudelijk, budgettair als procedureel op. Tevens bewaak je hierbij de planning. Bij de uitvoering van werken door externe aannemers fungeer je als leidend ambtenaar van bij de start, tijdens de werken tot de definitieve oplevering. Een belangrijk deel van het takenpakket is de concrete opvolging van de werven. Je bent aanwezig bij werfvergaderingen en gaat geregeld ter plaatse voor controle van de werken.

Je treedt op als ontwerper voor kleinere projecten (opmaak ontwerp, raming, meetstaat, lastenboek, prijsvraag, beoordelen van offertes werfopvolging en -controle, oplevering en nazorg), voor grotere projecten stuur je in de rol van opdrachtgever een externe ontwerp-/studiebureau aan (opmaak projectdefinitie – kritisch verwerken van de behoeften, raming en een onderbouwde kosten-batenanalyse, omschrijven opdracht, aanleveren documentatie, nazicht ontwerpdossiers, organiseren van aanbestedingen, ondersteuning bij opvolging uitvoering, oplevering en nazorg).

Je biedt ondersteuning aan de collega-bouwkundig adviseurs binnen de dienst gebouwen op installatietechnisch vlak voor nieuwbouw- of renovatieprojecten. Je werkt mee aan een standaardisering van de technische installaties in de verschillende gebouwen in beheer van de dienst met het oog op duurzaamheid en daling van de exploitatiekosten. Je zorgt mee voor het indienen van begrotingsvoorstellen bij de jaarlijkse opmaak van het budget en actualisatie van de meerjarenplanning.

Je licht dossiers toe aan verschillende doelgroepen (managementteam, raadscommissies, adviesraden,…), ook buiten de normale kantooruren.

Je blijft op de hoogte van de wetgeving en eventuele wijzigingen en implementeert nieuwe regelgeving projectmatig.

Profiel

De ideale kandidaat?
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en toont een grote bereidheid tot overleg en samenwerking met alle interne en externe partijen. Je hebt een assertieve houding met nadruk op verbindend communiceren.
Je coördineert en plant verschillende projecten op zelfstandige basis en verliest hierbij het globale overzicht niet uit het oog.
Bovendien werk je pro-actief en oplossingsgericht.
Ervaring in technische projecten aan de kant van de aannemer, studiebureau en/of overheid is een pluspunt.
Je bent bereidt om vorming en nieuwe evoluties op de voet te volgen.

Diplomavereisten?
Je bent in het bezit van een master diploma in de architectuur of in de ingenieurs- of industriële wetenschappen.

Aanbod

▪ Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
▪ Geniet van een goede balans tussen werk en privé dankzij het telewerken en de glijdende werkuren
▪ Een voltijdse functie in statutair dienstverband met een proefperiode van 1 jaar
▪ Een aantrekkelijke verloning vanaf € 3107 bruto/maand
▪ Relevante werkervaring kan meegenomen worden
▪ Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
▪ Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding
▪ Eens je één jaar in dienst bent, geniet je van onze gratis hospitalisatieverzekering.
▪ Maaltijdcheques

Deze vacature loopt nog 13 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
openbare werken
infrastructuur en mobiliteit
technisch
statutair (vastbenoemd)
Voltijds
Oost-Vlaanderen