Maak een jobalert

Autotechnicus - Service Center

Hulpverleningszone Centrum

Functieomschrijving

De Hulpverleningszone centrum is opgedeeld in 8 directies. Elke directie bestaat uit een aantal diensten en wordt geleid door een directeur.
Je werkt binnen de Directie Logistiek – Dienst Service Center en je rapporteert aan uw rechtstreeks leidinggevende.

Als autotechnicus sta je in voor het onderhouden en herstellen van de verbrandingsmotoren en het chassis-gedeelte van alle soorten voertuigen, toestellen en machines en alle bijbehorende apparatuur. Hierdoor sta je in voor een facilitaire dienstverlening ter bevordering van de werking van de Brandweerzone Centrum en het in stand houden van het wagenpark van de zone.

Je vervult volgende opdrachten:

Je staat in voor het onderhouden en herstellen van de verbrandingsmotoren en het chassis-gedeelte van alle soorten voertuigen (personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens), toestellen en machines en alle bijbehorende apparatuur. Dit houdt onder meer in dat je:

 • de juiste diagnose stelt van de defecten
 • de defecten (mechanisch, hydraulisch, pneumatisch en elektrisch) herstelt
 • de herstelde machines of voertuigen proefdraait of –rijdt
 • de voertuigen voorbereidt voor controle bij de automobielinspectie
 • de voertuigen voor controle aanbiedt bij de automobielinspectie
 • de technische problemen naar de leiding toe rapporteert
 • adviezen van technische of administratieve aard formuleert

Je depanneert en takelt dienstvoertuigen. Dit houdt onder meer in dat je:

 • defecte dienstvoertuigen op de openbare weg depanneert
 • indien nodig deze voertuigen takelt naar de werkplaats

Je staat in voor het onderhoud van uw werkmateriaal en voor de netheid van jouw werkomgeving. Je meldt defecten aan machines en gereedschap aan jouw verantwoordelijke en vraagt specifiek werkmateriaal tijdig aan.

Je staat - op basis van werkorders - onder meer in voor:

 • het doorgeven van bestellingen van wisselstukken
 • het plannen en organiseren van uw opdrachten

Profiel

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdatum voor de selectieprocedure (zie verder): 

 • Je beschikt over: 
  - ofwel een diploma hoger secundair onderwijs in een autotechnische richting 
  - ofwel 2 jaar relevante werkervaring in het onderhouden en herstellen van voertuigen (personenwagens en vrachtwagens)

Aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn op het moment van aanwerving: 

 • gelet op de specificiteit van de functie verbinden kandidaten zich ertoe om binnen de 6 maanden na indiensttreding hun rijbewijs C te behalen. Het niet behalen van dit rijbewijs heeft de automatische beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg, waarin een ontbindend beding wordt opgenomen 
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren; 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen betrekking of functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk; 
 • voldaan hebben aan de wetgeving met betrekking tot de leerplicht; 
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; 
 • de anti-discriminatie verklaring onderschrijven; 
 • slagen voor de selectieprocedure (zie verder). 

Laatstejaarsstudenten dienen het bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn op de uiterste inschrijvingsdatum. Ze dienen het bewijs te leveren dat ze voldoen aan de diplomavereisten op het ogenblik van aanstelling. De kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij voldoen aan deze algemene aanwervingsvoorwaarden.

Meer informatie over het competentieprofiel vind je in de informatiebrochure.

Aanbod

 • een job in Gent
 • afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie
 • bruto startloon van 1.927.37 euro per maand
 • eventueel meerekenen van relevante anciënniteit
 • een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
 • Interne kandidaten behouden hun reeds verworven statuut
 • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
 • aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden
 • gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding
Deze vacature loopt nog 32 dagen.
(hoger) secundair onderwijs
2 jaar ervaring
C
andere
technisch
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Brandweerzone Centrum
Roggestraat 70
9000 Gent
België
BE