Maak een jobalert

Algemeen directeur Erasmushogeschool Brussel (100%)

Erasmushogeschool Brussel

Functieomschrijving

ADM/2021/AD/01 – Extern

Met een duizendtal personeelsleden haalt de Erasmushogeschool Brussel (EhB) het beste uit ruim 6500 studenten. We staan garant voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. Binnen onze ruim veertig master- en professionele bachelor-, graduaats-, postgraduaats-, kunst- en voortgezette opleidingen leggen we de klemtoon op intense begeleiding van onze studenten. We realiseren dit met twee departementen (GDT & MM), twee Schools of Arts (RITCS & Koninklijk Conservatorium Brussel) en de centrale, ondersteunende diensten. Via HOB bieden we sinds 2019 ook graduaatsopleidingen aan in Leuven en Diest.

We zijn zeer trots op onze band met Brussel. In een diverse en steeds veranderende grootstedelijke context wil EhB via Nederlandstalig onderwijs kansen scheppen voor onze jongeren. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit, kritisch (zelf)onderzoek en het verwerven van nieuwe maatschappelijke inzichten. Onze missie steunt op humanistische waarden en streeft naar individuele ontplooiing voor alle medewerkers en studenten, in vrijheid en wederzijds respect.

Als algemeen directeur vertegenwoordig je de hele hogeschool. Je ontwikkelt, samen met de stakeholders, de langetermijnstrategie. De missie en maatschappelijke visie van EHB zet je om in een krachtig beleid en concrete richtlijnen. Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor onze kernopdrachten in onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en beoefening van de kunsten.

Je hebt de leiding over de hogeschool en zorgt voor een correcte uitvoering van de geldende regelgeving, reglementen en bestuurlijke beslissingen. Daarnaast geef je leiding aan de verschillende administratieve directies en begeleid je zelf de diensthoofden van Strategie & informatiebeheer, Kwaliteitszorg en MarCom. Vanuit die rol zet je sterk in op kwaliteitsbewaking en het in de markt zetten van EhB als dé pluralistische hogeschool in Brussel.

Je zet in op stakeholdersmanagement en werkt verbindend, vooruitziend en veranderingsgericht. Medewerkers zijn onze belangrijkste troef, je kent als people manager dan ook het belang van participatief leiderschap. Je luistert ook steeds naar de input van onze studenten.

Je vertegenwoordigt EhB op instellingsniveau in verschillende organen (o.a. Vlhora en Brik). Je faciliteert en versterkt de samenwerking van de alliantie- en associatienetwerken (HoGent en UAB) en de samenwerking met associatiepartner VUB. Je bouwt bruggen, versterkt huidige partnerschappen en zorgt voor samenwerking met verschillende binnen- en buitenlandse instellingen. Je positioneert EhB ook op Europees en internationaal niveau.

Intern ben je voorzitter van het hogeschoolonderhandelingscomité (HOC), het CPBW en het directieteam. Hierin zetelen ook de administratieve en departementaal directeurs. Zelf rapporteer je aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.  

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de betrekking van algemeen directeur moet de kandida(a)t(e) op de uiterste inschrijvingsdatum:

 1. in het bezit zijn van een diploma van master of gelijkwaardig;
 2. over minimaal 10 jaar aantoonbare professionele werkervaring beschikken waarvan minimaal 5 jaar als leidinggevende en met managementervaring in een middelgrote tot grote organisatie;
 3. voldoen aan de voorwaarden van artikel V 106 van de Codex Hoger Onderwijs.

Heb je een buitenlands diploma, met uitzondering van Nederland, voeg dan ook een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe.

Jouw profiel

Je beschikt over volgende competenties:

 • EhB-mindset – Je identificeert je volledig met onze waarden, missie en visie. Je durft jezelf in vraag stellen, bent milieubewust en omarmt diversiteit. Je hebt een hart voor Brussel en werkt graag in en met de grootstedelijke context.
 • Onderwijsaffiniteit - Je hebt een grondig inzicht in en affiniteit met onderwijs in het algemeen of met het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel in het bijzonder, zowel bestuurlijk (wetgeving, reglementering, financiering) als onderwijsmatig. Daarnaast heb je affiniteit met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en onderzoek in de kunsten.
 • Bruggen bouwen – Je verbindt mensen en bouwt duurzame relaties op met de verschillende stakeholders. Intern breng je de verschillende diensten en departementen/Schools samen. Extern zet je een sterk netwerk op met relevante spelers in Brussel, Europa en de wereld en je streeft naar een harmonieuze samenwerking met de verschillende partners van de EhB (VUB, HoGent, …).
 • Coachend leidinggeven - Als gedreven people manager ondersteun en begeleid je jouw team van professionele experts. Je motiveert alle EhB-collega’s om initiatieven te nemen en creatief aan de slag te gaan. Je inclusief beleid weerspiegelt zich binnen het docententeam, ATP-team en de leidinggevenden.
 • Strategisch denken – Vanuit je brede maatschappelijke interesse ontwikkel je samen met de stakeholders een strategische visie voor de hogeschool. Je betrekt medewerkers en studenten bij het uitdenken en implementeren. Je inspireert en enthousiasmeert, je loodst de hogeschool op een vooruitziende manier door de nodige vernieuwingen.
 • Communicatief – Je bent communicatief sterk en brengt je boodschap helder, inspirerend en efficiënt. Voor een vlotte samenwerking met onze Brusselse en internationale partners, kan je je naast het Nederlands ook goed uitdrukken in het Frans en Engels.
 • Resultaten opleveren – Je behaalt vooraf afgesproken, concrete doelstellingen.
 • Flexibiliteit - Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je flexibiliteit en creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en stimuleert deze houding ook bij anderen.

Aanbod

Ofwel een mandaat van onbepaalde duur (wanneer een huidig personeelslid de functie opneemt) ofwel een contract van onbepaalde duur (bij externe werving).

De bezoldiging van de algemeen directeur bestaat uit:

 1. ofwel een mandaatsvergoeding gelijk aan het verschil tussen het salaris van gewoon hoogleraar (ss520), berekend rekening houdend met de door het personeelslid verworven geldelijke anciënniteit, en het salaris waarop het personeelslid ingevolge zijn betrekking op de personeelsformatie recht heeft, en toe te voegen aan dit salaris;
 2. ofwel het salaris van gewoon hoogleraar (ss520).

Meer uitleg over deze salarisschaal kan je vinden via volgende link. Naast geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

Je kan genieten van diverse voordelen:

 • Flexibele werktijden
 • Laptop en gsm
 • Terugbetaling openbaar vervoer en fietsvergoeding
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Lerarenkaart
 • Gunstige vakantieregeling
 • Maaltijden in onze studentenrestaurants

Jouw bureau bevindt zich op onze campus Kaai maar je verplaatst je regelmatig naar onze andere campussen.

Je hebt een rol met invloed op strategisch niveau, waarbij je netwerkt in een breed veld. Je bouwt mee aan het hoger onderwijs van de toekomst met een maatschappelijke impact.

Deze vacature loopt nog 6 dagen.
master of gelijkwaardig
10 jaar ervaring
A
onderwijs en vorming
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Brussel