Maak een jobalert

Afdelingshoofd vrije tijd en evenementen (voor de aanleg van een wervingsreserve)

Gemeente Buggenhout

Functieomschrijving

De taak van afdelingshoofd is een bijkomende functie bovenop de bestaande taken van de cultuur beleidscoördinator. Het is een coördinerende en leidinggevende functie.

Hij/zij heeft de algemene leiding over de verschillende diensten van de afdeling, wat inhoudt dat hij/zij:

 • Verantwoordelijk is voor de organisatie, de coördinatie en de controle op de dossiers en op de uitvoering van de werkzaamheden van de afdeling;
 • De kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde diensten dient te bewaken ;
 • De eindcontrole heeft van de dossiers die aan de gemeenteraad of aan het schepencollege worden voorgelegd en alsook eindcontrole heeft over de documenten die naar de bevolking en besturen, bedrijven en/of verenigingen worden verstuurd;
 • Relevante regelgeving opvolgt en de dienst daarover informeert;
 • Hij houdt plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met de diensthoofden van de afdeling;
 • de klantvriendelijkheid binnen de diensten stimuleert
 • deelneemt aan de stafvergadering en managementteamvergaderingen
 • Zorgt voor een vlotte doorstroming van informatie en dossiers waarbij andere diensten betrokken zijn

Hij/zij zorgt voor een snelle en efficiënte administratieve afhandeling van (aan)vragen en dossiers van burgers, verenigingen enz.
Bij vragen wordt de burger op een verstaanbare wijze geïnformeerd.

Profiel

Toelatingsvoorwaarden:

 • een gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren,
 • ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving,
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten,
 • onderdaan zijn van de EU-lidstaten
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis,
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat moet vaststaan op het ogenblik bepaald in de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk
 • diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • in het bezit zijn van een bachelor diploma met voeling in de vrijetijdssector.
 • slagen in een aanwervingsexamen

Aanbod

Je ontvangt een brutostartjaarsalaris van €34.052,64 en tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, opleidingsmogelijkheden, aantrekkelijk verlofstelsel).

Beroepservaring van diensten uit de privésector of als zelfstandige wordt in rekening gebracht indien zij relevant is voor de functie.

Deze vacature loopt nog 1 dag.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
socio-cultureel
hr
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen