Maak een jobalert

Administratief medewerker

Stad Ninove

Functieomschrijving

Ninove is een stad met 38.677 inwoners gelegen op de grens van Zuid-Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Een stad op mensenmaat, vol activiteiten, natuur en cultuur! Een echte leefstad die rekening houdt met haar bewoners.

Jouw functie

Als administratief medewerker kan je ingezet worden in alle sectoren of diensten. Dit kan zowel in de back- als in de front-office zijn. Hieronder vallen o.a. volgende taken:

 • Je stelt ontwerpbeslissingen op die aan het college van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, de OCMW-raad en het Vast Bureau worden voorgelegd.
 • Je staat in voor administratieve opdrachten die verband houden met de dienst en regelt de verwerking van de briefwisseling.
 • Je verzorgt het onthaal van de bezoekers aan de betrokken dienst en beantwoordt vragen van burgers.

De administratief medewerker werkt onder leiding van het betrokken diensthoofd. Je voert taken uit die jou door het diensthoofd en de betrokken sectorcoördinator worden opgedragen.

Meer info over de functie-inhoud vind je terug in de informatiebrochure in bijlage.

Profiel

 1. Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden (= elke kandidaat moet hieraan voldoen):

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (model 1). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
 2. Ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving;
 3. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;
 5. Kandidaten voor een contractuele functie moeten Belg zijn als de uit te oefenen functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten die strekken tot bescherming van de belangen van het bestuur;
 6. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966; slagen voor de selectieprocedure;
 7. Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is en in voorkomend geval voldoen aan de diplomavereiste opgelegd krachtens een reglementering van de hogere overheid;
 8. Slagen voor de selectieprocedure.

Aanbod

Je krijgt een voltijds contract onbepaalde duur. De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal C1-C3.

Brutojaarloon op jaarbasis met 0 jaar ervaring: 23.128,5 euro.

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden voor een maximum van 9 jaar in aanmerking genomen op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de functie.

Extra legale voordelen

 • een aangename werkomgeving met fijne collega’s;
 • maaltijdcheques aan 5,50 euro, waarvan je zelf 1,10 euro bijdraagt;
 • fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • hospitalisatieverzekering;
 • tweede pensioenpijler
 • de nodige opleidingsmogelijkheden;
 • vakantie: 35 of 26 dagen op jaarbasis.

Een wervingsreserve en een bevorderingsreserve worden aangelegd voor twee jaar.

Deze vacature loopt nog 2 dagen.
(hoger) secundair onderwijs
Geen ervaring
C
administratie
administratie
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen