Maak een jobalert

Adjunct-adviseur ‘projectingenieur’ (m/v) dienst mobiliteit en infrastructuur

Provincie West-Vlaanderen

Functieomschrijving

Adjunct-adviseur ‘projectingenieur’ (m/v)
Dienst Mobiliteit en Infrastructuur – standplaats: Brugge  

Situering van de dienst en de functie

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst mobiliteit en infrastructuur die vorm geeft aan het mobiliteitsbeleid van de provincie en een investeringsprogramma uitvoert van ca. 9 miljoen euro per jaar. Het gaat om de aanleg van fietspaden, infrastructuur op provinciedomeinen en werken van gebiedsinrichting. Drie ontwerpteams staan in voor de opmaak van het ontwerp, het bekomen van de nodige vergunningen, de opmaak van de bouwplannen, bestekken en aanbesteding en houden toezicht op de uitvoering door de aannemer.

Als sectiehoofd geeft je leiding aan een nieuw ontwerpteam van de dienst. Je rapporteert aan het diensthoofd. 

Basisdoelstelling

  • Je bent technisch verantwoordelijke voor specifieke bouwwerken : ontwerp, plannen, uitvoeren, opvolgen en evalueren. Concreet houdt dit onder meer in:

    • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp en het nazicht van technische tekeningen en plannen, bestekken en meetstaten van infrastructuurwerken van wegenis en aanverwante infrastructuur, met behulp van een digitaal tekenprogramma, bij voorkeur Autocad.
    • Je maakt het aanbestedingsdossier op en organiseert het toezicht op de uitvoering van de werken en de controle op de vorderingsstaten, de facturatie en de eindafrekening.
  • Je onderhandelt over het ontwerp met de opdrachtgevers en je rapporteert frequent over de stand van zaken in elke fase van het project aan alle betrokkenen
  • Je hebt de projectleiding over een 10-tal aan te besteden bouwwerken per jaar
  • Je stuurt een ontwerpteam aan van 4-5 personen

Profiel

  • Op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een masterdiploma ingenieurswetenschappen met de optie bouwkunde;
  • In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Aanbod

Het jaarlijkse salaris van een adjunct-adviseur (niveau A1-A3) gaat van 38.040,85 euro tot 59.194,00 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Deze vacature loopt nog 3 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
mobiliteit
advies
infrastructuur en mobiliteit
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen