Maak een jobalert

Adjunct-adviseur ‘beleidsmedewerker visserij' (m/v)

Provincie West-Vlaanderen

Functieomschrijving

Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking (EEIS)
standplaats: Brugge

Situering van de dienst en de functie

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Economie en Europese & Internationale Samenwerking (EEIS), meer bepaald in de sectie ‘Beleidskern Economie’. De dienst situeert zich in het organogram onder het C- team Kenniseconomie en Internationalisering. In de praktijk werk je vanuit Streekhuis Kust (Oostende), maar je staat nauw in contact met de collega’s van de dienst EEIS die werken vanuit Provinciehuis Boeverbos, Brugge.

Je rapporteert aan het diensthoofd EEIS of het sectiehoofd van de beleidskern economie. 

Basisdoelstelling

 • Je staat in voor de coördinatie van specifieke programma’s maritieme zaken en visserij bv. Europees Fonds Visserij en Maritieme zaken
 • Je zorgt voor het administratieve en financiële beheer van het programma
 • Je volgt de inhoud van lopende projecten op en begeleidt mogelijke nieuwe projecten
 • Je realiseert duurzame partnerschappen en stimuleert de netwerkvorming binnen de visserijsector in West-Vlaanderen
 • Je staat in voor het stakeholdermanagement voor de visserijsector
 • Je capteert problemen en vragen uit de sector en verwerkt deze in beleidsmatige voorstellen en kaders samen met de andere provinciale diensten
 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid in verband met het provinciaal visserijbeleid
 • Je volgt het provinciaal meerjarenplan m.b.t. visserij op

Profiel

 • op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een masterdiploma;
 • ervaring in de visserijsector strekt tot aanbeveling;
 • op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Aanbod

Het jaarlijkse salaris van een adjunct-adviseur (niveau A1-A3) gaat van 38.040,85 euro tot 59.194,00 euro (salarisschaal A1a, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Deze vacature loopt nog 3 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
projectmanagement
advies
andere
financieel
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen