Ga verder naar de inhoud

Strategisch management

Zet de koers uit voor je organisatie. Identificeer, formuleer en evalueer samen je langetermijnstrategie voor een robuuste en duurzame toekomst!

Wat is strategisch management?

Onder ‘strategisch management’ verstaan we een aanpak waarmee je strategieformulering en -uitvoering integreert. Typisch omvat dit: strategische planning om strategieën te formuleren, implementatiestrategieën om strategieën uit te voeren en voortdurend strategisch bijleren.

Jij geeft het mandaat en bepaalt de bewegingsvrijheid voor het leggen van accenten en het uitzetten van een strategische koers op de lange termijn. Opdrachten van strategisch management kunnen worden toegepast op je organisatie als geheel of op bepaalde portfolio’s, afdelingen etc.

Interventies zijn gericht op het identificeren en formuleren van een langetermijnstrategie, en op het opstellen en evalueren van strategische (implementatie)plannen. Denk aan: strategische planning, langetermijnplanning, strategische oefeningen (bv. bestuurskrachtanalyse), organisatiestrategie, bedrijfsstrategie, prioriteitstelling, strategische analyse, strategieontwikkeling ...

Wat kan je verwachten?

  • Strategisch plan, o.a.: missie, visie, stra­te­gi­sche doel­stel­lin­gen en leidende principes

  • Opdracht/ mandaat/ kerntaken en stra­te­gi­sche keuzes ver­dui­de­lij­ken

  • Stra­te­gi­sche planning en roadmap

  • Strategisch vast­goed­be­heer en pa­tri­mo­ni­um­stra­te­gie

  • Om­ge­vings­ana­ly­se, SWOT, iden­ti­fi­ca­tie/pri­o­ri­te­ring stra­te­gi­sche kwesties

  • Strategie mapping, Stra­te­gie­kaart, Balanced Scorecard

  • Strategie evaluatie, prestatie-indicatoren (meting voortgang t.o.v. strategisch plan)

  • Forecasts, scenario planning

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.