Ga verder naar de inhoud

Wat is risicomanagement?

Onder ‘risicomanagement’ verstaan we de ondersteuning bij het identificeren, evalueren en beheersen van alle soorten van risico’s, op zowel het strategische als op het operationele niveau. De focus kan liggen op zowel projectrisico’s als op procesrisico’s.

Wat kan je verwachten?

  • Uitbouw van ri­si­co­ma­na­ge­ment en opzetten ri­si­co­be­heer­sings­sys­teem

  • Ri­si­co­be­oor­de­ling

  • Plan voor ri­si­co­be­heer­sing of een beheersplan voor acceptabele risico’s

  • Een monitoring- en eva­lu­a­tie­plan om ervoor te zorgen dat de risico's worden beheerd en nieuwe risico's worden ge­ï­den­ti­fi­ceerd

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.