Ga verder naar de inhoud

Procesmanagement

Geef met efficiëntie en effectieve bedrijfsprocessen concrete uitvoering aan je strategie.

Wat is procesmanagement?

Onder ‘procesmanagement’ verstaan we het ontwerpen, monitoren en verbeteren van jullie bedrijfsprocessen om zo de efficiëntie en effectiviteit van je organisatie te verhogen. Het impliceert het begrijpen van processen, het identificeren van kritieke gebieden, het vaststellen van meetbare doelen en het implementeren van verbeterinitiatieven.

Wat kan je verwachten?

  • Procesmap, pro­ceste­ke­nin­gen en flowcharts

  • Pro­ces­be­schrij­vin­gen en werk­in­struc­ties

  • Pro­cesop­ti­ma­li­sa­ties, proces (her)ontwerp

  • Proces- en or­ga­ni­sa­tie­ma­tu­ri­teits­in­schat­tin­gen

    Business Process Maturity Models

Wat is prestatiemanagement?

Informatie – zowel financiële als niet-financiële – meten (via indicatoren) en evalueren zijn essentiële en compatibele instrumenten voor prestatiemanagement.

Voorbeelden van pres­ta­tiema­na­ge­ment

  • Pres­ta­tie­me­tin­gen, opmaak KPI’s, KBI’s, OKRs… en ratio’s

  • Input-, proces-, output- en om­ge­vings­in­di­ca­to­ren en bijhorende da­ta­col­lec­tie en –verwerking uitzetten

  • Opmaken ma­na­ge­men­trap­por­te­rin­gen en dashboards

Samen bekijken hoe we jouw organisatie hoger kunnen doen springen?

Als je ons al bij voornaam kent is het makkelijk om ons te mailen via voornaam@poolstok.be. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de accountmanagers en de regio waarbinnen ze actief zijn. 

Ken je ons (nog) niet? Stuur gerust een mail naar info@poolstok.be en we leren je graag kennen.